Nieuws
Onderzoek naar ‘nieuwe’ Veursestraatweg

B&W mogen een onderzoek laten doen naar de herinrichting van de Veursestraatweg in Leidschendam tussen de kruising met de Noordsingel en de gemeentegrens met Voorschoten. De gemeenteraad kan ermee instemmen dat daarvoor 250.000 euro wordt uitgegeven. Door de herinrichting moet de verkeersveiligheid gediend worden. Bovendien moet het woon- en leefklimaat van huidige bewoners langs de weg, en toekomstige bewoners van huizen die aan weerszijden van de weg gebouwd worden, verbeterd worden.

Vanuit de diverse politieke partijen in de gemeenteraad werd er wel op aangedrongen het bredere plaatje mee te nemen in het onderzoek: verkeersaanbod en doorstroming op andere doorgaande wegen die aansluiten op de Veursestraatweg. Verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus gaf aan nog eens naar het verkeersmodel zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dat voor deze regio hanteert, te willen kijken. Daarnaast zag hij aanknopingspunten in een dit jaar te herijken verkeers- en vervoersplan alsmede bij het hoofdstuk mobiliteit in een te maken Omgevingsvisie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter