Nieuws
Plas-dras voor weidevogels

Komend seizoen realiseert De Groene Klaver samen met deelnemers 30 plas-drasgebieden. Een flinke toename sinds de start in 2016 toen nog maar vier waren. Plas-drasgebieden zijn van belang voor weidevogels.

Op 15 februari worden de gebieden met behulp van zonnepompen weer onder water gezet. Plas-dras is het bewust vernatten van een gedeelte van het weiland om een betere leefomgeving voor weidevogels te creëren. Met name de kievit, de tureluur en de grutto profiteren hiervan.

Aad Zonneveld, bestuurslid van De Groene Klaver: ,,Een plas-dras heeft een enorme aantrekkingskracht voor weidevogels. Afgelopen jaren is het aantal plas-drasgebieden flink toegenomen. Voor De Groene Klaver is een plas-dras een waardevolle aanvulling op ons gebiedsmozaïek, maar dit kan alleen door de bereidwilligheid en inzet van onze deelnemers voor weidevogels.”

De Groene Klaver is een agrarische natuurbeheer coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers. Men is actief in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter