Nieuws
Subsidieregeling in werking getreden
Met de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland kunnen Gedeputeerde Staten subsidies verlenen voor recreatie, sport en gezondheid. De subsidieregeling is inmiddels in werking getreden. Tot en met 2022 werden de subsidies voor projecten in de drie sectoren verleend op basis van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. Er is besloten voor deze zaken een eigen subsidieregeling op te stellen. (foto provincie ZH)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter