Nieuws
Tramverbinding Binckhorst laat op zich wachten

Een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tram tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk en Delft laat nog vele jaren op zich wachten. Een realisatiebesluit wordt pas in de periode 2027 tot 2029 verwacht. Daarna kan de echte aanleg pas starten. Dat blijkt uit een bericht van de projectleiding Binckhorst Bereikbaar.

Nog voor de zomer moet gekozen worden voor een definitief voorkeurstracé. Het voorlopige gaat via Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstravese naar Station Voorburg; via Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg naar Rijswijk en Delft. Het definitieve wordt neergelegd in een Masterplan.

In het najaar van 2023 start dan een plannings- en studiefase. Daarin wordt het voorkeurstracé uitgewerkt in een concreet ontwerp. Daarbij gaat het onder andere om: waar ligt de trambaan precies, inrichting openbare ruimte, kabels/leidingen, grondaankopen, effecten op milieu en omgeving, wijzigen bestemmingsplannen, aanvragen omgevingsvergunningen, fasering uitvoering.

Voor de plannings- en studiefase is twee tot vier jaar uitgetrokken. Dan volgt een realisatiebesluit. Daarna kan pas aan de echte aanleg begonnen worden.

Inmiddels is ook duidelijk dat alle mensen die een zienswijze indienden op het voorlopige tracébesluit van 2022, pas nadat het Masterplan is opgesteld antwoord krijgen. Dan is echter al besloten over het definitieve voorkeurstracé. Betrokkenen kunnen dan hoogstens nog lezen wat er van hun opmerkingen werd gevonden en of er in de besluitvorming überhaupt rekening mee is gehouden.

Er zijn bijna 500 zienswijzen ingediend, met name door inwoners van Voorburg-West. Zij moesten dat voor begin september doen. In november kwam het bericht dat er meer tijd nodig was voor de beantwoording. Nu blijkt dat die pas volgt als de knopen al zijn doorgehakt wat het tracé betreft.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter