Nieuws
Subsidies betaalbare woningen

De provincie heeft de afgelopen twee jaar 39 miljoen euro subsidie gegeven om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Daarmee zijn 3250 woningen gerealiseerd plus tien projecten voor collectieve huisvesting. Ook werden gemeenten gesteund met extra ambtenaren: de Vliegende brigade.

Dat heeft gedeputeerde Anne Koning bekend gemaakt. ‘Met deze subsidies jaagt de provincie de woningbouw aan en sturen we bij waar het knelt op de woningmarkt. Het doel van de subsidies is het versnellen van de uitvoering van bestaande plannen. Want dat is waar het vaak knelt’.

‘Naast financiële knelpunten hebben we te maken met een gebrek aan specialistische kennis en kunde bij gemeenten. Ook zien we vaak een mismatch tussen de woningen die gebouwd worden en de doelgroepen die het meest in de knel zitten, zoals starters of ouderen. Bepaalde typen woningen of woonvormen willen we graag in het bijzonder ondersteunen, zoals flexwonen of collectieve woonvormen. Gemene deler bij alle subsidies is dat we investeren in betaalbare woningen voor doelgroepen die dit het hardst nodig hebben’.

Bij de subsidies gaat het buiten de Vliegende brigade om: afdekken onrendabele top bouw sociale woningen (1950 gerealiseerd), stimuleren sociale woningbouw regio Haaglanden (530 gerealiseerd), bevorderen doorstroming ouderen op woningmarkt (680 woningen gerealiseerd), meer collectieve woonvormen (10 projecten gerealiseerd), huisvesten van spoedzoekers in flexwoningen (80 woningen gerealiseerd).

De Vliegende brigade was in 2022 onder meer actief voor Leidschendam-Voorburg, bebouwing Duivenvoordecorridor (DVC).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter