Mening
U zegt het maar: Werken we voor onze inwoners?

‘Op verzoek van de PvdA, SP, ChristenUnie, CDA en GroenLinks werd de voltallige gemeenteraad bij elkaar geroepen voor een extra raadsvergadering over de plannen in Vlietland. Uitkomst van het debat was – gelukkig – dat de mede door PvdA voorgestelde ‘second opinion’ op een brief van het College van B&W door de hele raad werd ondersteund. Maar niet nadat er een opvallende discussie aan vooraf ging.

Aanleiding voor het debat was een stevige brief van de Provincie. Het College van B&W wekte eerder namelijk de indruk dat de Provincie zou ingrijpen als de plannen in Vlietland geen doorgang zouden vinden. De Provincie voelde zich genoodzaakt om dat te corrigeren. En dat was natuurlijk aanleiding voor de gemeenteraad om opheldering te vragen: waarom wekt het College telkens de indruk dat we niet anders zouden kunnen dan de bouw van 222 vakantiehuisjes toe te staan? Werken we voor een projectontwikkelaar, of werken we voor onze inwoners?

Er volgde een debat waar meerdere keren op de man werd gespeeld. Persoonlijke opmerkingen, zonder op de inhoud in te gaan. De wethouder gaf een lesje ruimtelijke ordening aan de raadsleden, waarbij telkens de noodzaak van het bestemmingsplan werd benadrukt. Het college wil vooral een betrouwbare overheid zijn, maar vergat telkens de vraag te beantwoorden VOOR WIE we een betrouwbare overheid moeten zijn. Voor een projectontwikkelaar, of voor onze inwoners. De keuze die straks in de gemeenteraad voorligt, werd kleiner en kleiner gemaakt. Dat een ontwikkelaar een plan 18 jaar laat liggen en de wereld in de tussentijds drastisch veranderd is, wordt voor het gemak vergeten.

We stelden veel vragen, maar antwoorden kwamen er nauwelijks vanuit het college. Wel werd ons initiatiefvoorstel voor de second opinion unaniem aangenomen. Een goed resultaat van de avond en een bouwsteen voor een goed besluit later dit jaar. Vlietland-Noord is te kostbaar voor onze inwoners, om te snel uit te gaan van de belangen van een projectontwikkelaar’.

(Sangita Paltansing, PvdA-gemeenteraadslid)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter