Nieuws
Bewoners denken mee over groen

De gemeente heeft samen met bewoners aan een wijkgroenbeheerplan voor de wijken De Heuvel en Amstelwijk in Leidschendam. Bewoners konden zowel digitaal als tijdens informatieavonden hun ideeën, wensen en knel- en aandachtspunten doorgeven over het groen in hun wijken. Hun input is, waar mogelijk, meegenomen in het plan dat B&W recent hebben goedgekeurd.

Het wijkgroenbeheerplan richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het groen, de biodiversiteit en de leefbaarheid in de wijk. Er staan verbetermaatregelen voor knelpunten in, maar ook hoe de beplanting wordt ingericht, hoe het beheer is vormgegeven en hoe het onderhoud wordt uitgevoerd.

Belangrijke onderdelen zijn het oplossen van de wortelopdruk van de bomen in de Burgemeester Velthuysenlaan en de Burgemeester Caan van Necklaan, en het herstellen van de groene struikranden langs de flats. Verder zal het binnen gebied meer natuurlijk worden ingericht, met aandacht voor de biodiversiteit en de natuurwaarden.

50 bewoners en enkele organisaties ondertekenden eerder een bewonerspetitie om de kwaliteit en kwantiteit van het verblijfsgroen aan de Dobbelaan en in de omgeving van de omliggende gebouwen in het binnen gebied van de wijk De Heuvel te herstellen. Gedacht werd aan meer struiken, bomen en bloemenweides. De gemeente is met de bewoners in gesprek gegaan, waarna meer concrete voorstellen in het definitieve wijkgroenbeheerplan zijn opgenomen, zoals het planten van extra bomen, het aanplanten van struikranden langs de bosvakken en het creëren van stukken met bloemrijk grasland.

Het wijkgroenbeheerplan heeft een uitvoeringstermijn van 10 jaar. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter