Nieuws
Subsidie ter bestrijding energiearmoede

Sportverenigingen, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, wijkcentra kunnen een subsidie aanvragen ter bestrijding van hun energielasten in 2022. Er is ook subsidie mogelijk voor kleine duurzaamheidsmaatregelen en om de huurverhoging per 1 januari 2023 te kunnen dragen.

Dat blijkt uit een bericht van wethouder Philip van Veller aan de gemeenteraad. Voor de subsidies is 900.000 euro uitgetrokken. Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de subsidie voor kleine duurzaamheidsmaatregelen. Er komen nog voorstellen voor individuele huishoudens/inwoners. Het geheel maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak Energiearmoede waarmee de gemeenteraad vorig jaar instemde.

Voor de subsidie energielasten hanteert de gemeente een drempelprijs van 1,19 cent per kubieke meter gas en 0,35 cent per kilowattuur stroom. Het verschil tussen die drempelprijs en de prijs die feitelijk werd betaald komt voor subsidie in aanmerking. Maximaal de helft van dat verschil wordt door de gemeente gesubsidieerd. Extra eis: het energieverbruik mag in 2022 hoogstens tien procent hoger zijn geweest dan in 2019 (laatste jaar voor corona). Was het meer, dan wordt over dat meerdere geen subsidie meer gegeven.

De subsidie voor kleine duurzaamheidsmaatregelen is er voor de eigen panden. De subsidie is hoogstens de helft van de kosten met een maximum van 500 euro. Hiervan kunnen ook lokale ondernemers gebruik maken.

Op grond van de zogenoemde huurindexatie gingen de huren van gemeentelijke panden met 14,5 procent omhoog per 1 januari. Omdat zulks veelal niet draagbaar is voor de huurder is er een subsidie die de helft van die huurstijging afdekt. Voorwaarde is wel dat de huurder niet al permanent subsidie van de gemeente krijgt. De subsidieregeling geldt ook voor sportverenigingen die bij een commerciële partij huren.

De subsidie energielasten en huurindexatie moeten voor 1 juli worden aangevraagd; voor de duurzaamheidsmaatregelen voor 1 januari 2024. Aanvragen kan via http://www.lv.nl/subsidieenergiekosten Als er een landelijke subsidieregeling bestaat, krijgt men van de gemeente geen subsidie. Komt er alsnog een landelijke regeling dan zal de gemeente reeds uitgekeerde subsidie terug vragen. Zitten energielasten in de huur verwerkt dan is er geen subsidie voor energielasten mogelijk.

Van Veller vraagt de gemeenteraad aan te geven wat men van de plannen denkt via een zogenoemde ‘zienswijze’. Hij belooft meer geld uit te zullen trekken als de 900.000 euro onvoldoende blijkt. De wethouder meldt verder dat hij in ‘spoedeisende gevallen’ nu al subsidie wil gaan verlenen, ook voordat de gemeenteraad de zienswijze heeft opgesteld. Met name bij sportverenigingen is de nood hoog.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter