Nieuws
Bouwplan Vlietland stamt uit 1992

Het plan om recreatiewoningen te gaan bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, stamt uit 1992. Dat blijkt uit een interview dat de directeur van Recreatiecentrum Vlietland (RCV), Bart Carpentier Alting, in november 2006 gaf aan het Haags Nieuwsblad. Die krant bestaat niet meer.

Carpentier Alting kocht de recreatierechten op Vlietland in 1983 van Volker Stevin. ,,Al in 1987 ben ik met de ministeries van LNV, VROM en de provincie een onderzoek gestart naar wat we kunnen toevoegen aan Vlietland om het maatschappelijk rendement te verhogen. In 1992 was er een plan ter verdere uitwerking om in het noordoostelijk deel te investeren in de bouw van recreatiewoningen en extra voorzieningen. Daar is een grote ligweide, waar bijna niemand komt, zodat de recreatiewaarde niet wordt aangetast. In 1995 gingen provincie en gemeenten akkoord met dat plan. Maar toen was er ineens sprake van een groene bufferzone en de toenmalige minister Margreet de Boer had bedenkingen. Toen leden van de Tweede Kamer op bezoek kwamen in Vlietland waren ze uiterst positief. Want met het bebouwen van minder dan één procent van Vlietland kon een goede kostendrager worden gecreëerd voor het hele recreatiegebied”, schetst Alting de geschiedenis, zo meldde het Haags Nieuwsblad.

De tekst in het Nieuwsblad vervolgde: ‘Maar hoewel de gemeente Leidschendam in 1999 voortvarend de aanpassing van het bestemmingsplan ter hand nam, zorgde de fusie van Leidschendam en Voorburg toch weer voor vertraging. Waarna ook de SP zich nog wilde profileren door de tegenstand tegen bebouwing op Vlietland te bundelen. Maar het lijkt er nu toch echt van te gaan komen. Het schorsingsverzoek dat de Vrienden van Vlietland bij de Raad van State hebben ingesteld is afgewezen. Naar verwachting zal eind februari, begin maart de bodemprocedure bij de Raad van State zijn afgerond. ,,Daarna kunnen we beginnen”, aldus Alting. Hij benadrukt, dat er geen groen verloren zal gaan. ,,Volgens Bureau RBOI, dat een flora- en faunaonderzoek heeft gedaan, zal de natuurwaarde van het gebied toenemen. Er komt een krekenstelsel, waarin zich nieuwe dieren en planten kunnen ontwikkelen. Voor elke gekapte boom, komt er een andere terug. We gaan vleermuiskasten ophangen. Met de bebouwing aan het water grijpen we terug op het verleden, er wordt gebouwd in hout en steen en niet hoger dan tien meter. De recreatiewaarde van Vlietland zal alleen maar toenemen, want het is dan het hele jaar door te gebruiken’.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter