Nieuws
Hoogheemraadschap gaat met drones werken

Het Hoogheemraadschap Delfland, waar Voorburg onder valt, gaat met drones werken. Het Hoogheemraadschap heeft daartoe besloten op grond van een proef waarbij ervaring opgedaan met de inzet van drones, bijvoorbeeld bij dijkinspecties en het opsporen van lozingen. Uit deze proeven blijkt dat met drones een aantal werkzaamheden efficiënter kan worden uitgevoerd en dat deze aanpak betere informatie oplevert.

De komende twee jaar worden de drones ingezet bij vier soorten werkzaamheden:

= het actualiseren van het beheerregister. Hierin staan alle gegevens van ons watersysteem. Met drones worden bijvoorbeeld de ligging van nieuwe watergangen vastgelegd,

= bij calamiteiten. De verwachting is dat dit helpt een beter beeld van de situatie te krijgen,

= het inspecteren van natuurvriendelijke oevers,

= dronebeelden in de communicatie van Delfland.

(foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter