Nieuws
Waterschapsbelasting naar draagkracht

De Algemene waterpartij (AWP) wil de waterschapsbelasting eerlijker maken. Nu betaalt elk huishouden inwonertax. Huishoudens met een eigen huis betalen daarnaast ook eigenarentaks. AWP wil de inwonertax afschaffen. Ko Heijboer: ,,We moeten terug naar het oude systeem van waterschapsbelasting op basis van de waarde van het beschermde bezit. Wie een klein huis bezit, betaalt weinig, wie een groot huis heeft, betaalt meer. De inwonerstax is voor ieder huishouden gelijk, of je nou alleen woont om met z’n tienen. Terwijl normaal gesproken de sterkste schouders juist de zwaarste lasten dragen.’’

Vooral mensen met een kleine beurs, zoals AOW’ers en studenten, en mensen met een huis met een WOZ-waarde tot 440.000 euro, zullen profiteren van het afschaffen van de inwonertax. Als de inwonertax wordt afgeschaft, is ook geen kwijtschelding meer nodig. Want mensen zonder eigen huis betalen dan geen watersysteemheffing meer. ,,Mensen met dure huizen gaan wel meer betalen maar dat gaat om een paar tientjes per jaar”, stelt Heijboer.

Nu betalen inwoners van het gebied Hoogheemraadschap Delfland (waar Voorburg onder valt) die een huis hebben met een waarde van 250.000 euro 190 euro aan Delfland. In het voorstel van AWP wordt dat 142,50. Alleen bij een waarde van het huis boven 440.000 euro gaan eigenaren meer betalen in de plannen van AWP. Dat loopt op tot zo’n 85 euro. Voor bedrijven en vakantiewoningen stijgt de rekening van 193 naar 399 euro.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter