Nieuws
Gedonder over woningbouw Leidschendam-Voorburg

Er is onduidelijkheid ontstaan over het woningbouwprogramma voor Leidschendam-Voorburg tussen nu en 2030. Een bouwopgave die gedeputeerde Anne Koning eind januari aan Provinciale Staten zond blijkt niet te kloppen.

Koning berichtte dat de regio Haaglanden, waaronder Leidschendam-Voorburg, 74.445 nieuwe woningen moest realiseren; Leidschendam-Voorburg zeker 2262 daarvan. Dat lag vast in de Regionale realisatieagenda Wonen Haaglanden die ter ondertekening naar B&W was gezonden.

Als bouwlocaties noemt de Regionale realisatieagenda: Klein Plaspoelpolder 605 woningen, Overgoo Leidschendam 500, Vlietvoorde (Duivenvoordecorridor) Leidschendam 285, het voormalige CBS-terrein in Voorburg 231, De Star Leidschendam 155, Leytsche Hof Leidschendam 153, Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam 153, Vlietweg 3 Leidschendam 138.

In de lijst ontbraken echter een groot aantal bouwprojecten die B&W eerder gemeld hebben. Bovendien kwamen de aantallen te realiseren woningen niet overeen met getallen die in gemeentelijke stukken stonden. B&W hebben de zaak in hun vergadering van 31 januari besproken.

Een woordvoerder van Koning laat nu weten dat per abuis bouwprojecten met minder dan 200 woningen op de lijst staan. De lijst is ook niet volledig. Het zou gaan om een momentopname. De lijst wordt nu in overleg met Leidschendam-Voorburg aangepast. Tot 2030 gebeurt dat ook nog jaarlijks. ‘Grote tijdsdruk’ wordt als reden gegeven voor de gang van zaken.

Een woordvoerster van B&W meldt desgevraagd dat er geen verklaring kan worden gegeven voor de onvolledigheden in de realisatieagenda. ‘De provincie heeft deze opgesteld’. De bouwprojecten in de lijst met minder dan 200 woningen gaan eraf, Schakenbosch (325 woningen) komt er bij. Verder laat de zegsvrouwe weten: ‘Het betreffen (deels) gegevens volgens een voorlopige planning die gedurende de ontwikkeling van projecten kunnen veranderen’.

Naar verluidt wordt in maart een nieuwe, aangepaste lijst gepubliceerd.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter