Nieuws
Bouw nieuw politiebureau binnenkort van start
Nu de politie een overeenkomst heeft getekend met BAM Bouw en Techniek voor de realisatie van het nieuwe hoofdbureau van de Eenheid Den Haag wordt waarschijnlijk voor de zomer gestart met de daadwerkelijke bouw. ,,In de Binckhorst verrijst straks een nieuw politiepand dat functioneel is voor de operatie en tegelijkertijd ook een prettige werkomgeving biedt”, zegt Anja de Bruin, hoofd Bedrijfsvoering.
De bouwstart is ruim twee jaar later dan gedacht. ,,Maar nu de handtekeningen zijn gezet, staat niets de komst van ons nieuwe eenheidsbureau meer in de weg. Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad, maar in alle gezamenlijkheid zijn we uiteindelijk gekomen tot een heel mooi ontwerp, waarmee we als eenheid een modern, functioneel en toekomstbestendig pand tot onze beschikking krijgen.”

De voorbereidingen voor het nieuwbouwtraject startten al in 2017, met de keuze voor een stuk grond op de Binckhorst. Met de selectieprocedure voor de architect werd in mei 2018 een eerste zichtbare stap gezet. Nog eens een jaar later, in het voorjaar van 2019, viel hierbij de keuze op het conceptontwerp van het Delftse architectenbureau Cepezed. In februari 2021 presenteerde dit bureau een nieuw, op diverse punten flink aangepast, definitief ontwerp. De periode daarna stond vooral in het teken van het maken en afronden van het technisch ontwerp, waarin het hele gebouw van binnen tot in de kleinste details is uitgewerkt, en de Europese aanbesteding voor de aannemer.

Het heeft een flinke periode gekost om tot een definitief ontwerp te komen. Interne aanpassingen waren onder meer nodig als gevolg van de pandemie en verdere aangescherpte regels vanuit de overheid voor nieuwbouw. En door veranderingen in de samenleving die niet alleen invloed hebben op het politiewerk, maar ook op de veiligheid in en rondom politiepanden.

Op initiatief van een medewerker werd onderzocht of het mogelijk was het nabijgelegen leegstaande politiepand in de Wegastraat om te bouwen tot een parkeergarage. Dit bleek haalbaar en gaat gebeuren. Verder leidde de medewerkersparticipatie en overleg met de diensten onder meer tot aanpassingen bij het cellencomplex en de huisvesting van de Afdeling Bewaken en Beveiligen (ABB).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter