Nieuws
Begrip en verwijten voor gemeenteraadslid

Begrip en verwijten; dat oogst SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft na de publicatie van zijn artikel ‘Ondemocratisch Leidschendam-Voorburg’ gisteren bij Vlietnieuws. Van der Schaft hekelde daarin de naar zijn mening ondemocratische gang van zaken in de gemeenteraad. Vlietnieuws vroeg de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad om een reactie.

Natalie van Weers (GroenLinks): ‘In reactie op het stuk van de heer Van der Schaft, wil ik zeggen dat ik ondemocratisch een groot woord vind, maar dat ik hem niet helemaal ongelijk geef. Als je een goed debat wil voeren moet je naar de mening van iedereen luisteren en de éénmansfracties hebben inderdaad te weinig spreektijd, zeker als er meer dan één onderwerp ter sprake komt.

Ook is het waar dat in het Presidium geen éénmansfractie vertegenwoordigd  is, niet om dat daar iets tegen is, maar omdat de raad zelf besloten heeft dat er geen fractievoorzitters in het presidium plaatsnemen en de toenmalige enige fractievoorzitter er geen bezwaar tegenhad. En ook de problemen van inwoners om iets op de agenda te zetten zijn inderdaad niet kinderachtig.

Maar ‘de raad gaat inderdaad over zijn eigen orde’. Als wij willen dat er een oplossing gevonden moet worden voor het Presidium, dan kunnen we het er gewoon over hebben en ik pleit al jaren voor een andere oplossing voor de verdeling van de spreektijden. Dit zijn dingen die de gemeenteraad echt zelf kan beslissen, dus ik hoop dat een goed gesprek hier over weer een stapje is op de weg naar verbetering’.

Ron van Duffelen (CDA): ‘In maart vorig jaar zijn in de nieuwe raad ook nieuwe raadsleden gekozen. Het is altijd goed en leerzaam als nieuwe gezichten nieuwe ideeën meebrengen en met een frisse blik van buiten naar binnen kijken. Dat geldt nog meer als de frisse blik ons democratisch huis betreft. Verbeteringen hierin zullen we altijd steunen. Met deze blik heb ik het artikel van collega Van der Schaft gelezen. De opdracht aan de politiek is immers het herstel van vertrouwen. Of de opinie van de heer Van der Schaft daaraan bij gaat dragen is voor mij de vraag. De heer Van der Schaft benoemt vooral wat in zijn ogen niet deugt zonder met voorstellen te komen over wat beter en anders kan. Jammer dat op een dergelijke suggestieve en populistische wijze integere volksvertegenwoordigers weg worden gezet als luiaards en borrelaars. Onze lokale democratie verdient bescherming en over de verbetervoorstellen daartoe van collega Van der Schaft ga ik graag met hem in gesprek’.

Walter Rosbenders (GBLV): ‘Het verhaal over de ondemocratische gemeenteraad heeft  Ed al eerder afgestoken. Als er in het reglement van orde fouten staan, dan moeten die aangepast worden. Dat heb ik ook toen der tijd aan Ed medegedeeld. Bij hem ligt het verzoek om die punten specifiek te benoemen zodat ze beoordeelt en (indien nodig) kunnen worden aangepast. Ik heb van hem nog geen concrete punten ontvangen’.

Frank Wilschut (ChristenUnie): ‘De ChristenUnie herkent zich niet in de kwalificatie ‘gebrek aan democratie’ van de heer Van der Schaft. Als kleinere fractie, zoals de ChristenUnie dat ook is, is er genoeg ruimte om te laten zien waarin je verschilt en overeenkomt met andere partijen. Waar je van droomt als het onze mooie gemeente aangaat en wat daarin goed en niet goed gaat.

En zeker onze spelregels voor onze lokale democratie kunnen beter. Zo moet het bijvoorbeeld veel duidelijker zijn voor inwoners hoeveel invloed ze hebben en moet de raad zich eens in de zoveel tijd buigen over haar reglement van orde om deze bij de tijd te brengen en passend bij de huidige bestuurscultuur. Bij deze andere bestuurscultuur hoort wat de ChristenUnie betreft ook dat we, als politici, precies en bewust omgaan met onze woorden. Dat het nog niet perfect gaat betekent namelijk niet dat we ondemocratisch bezig zijn’.

De fractievoorzitters van VVD, D66 en PvdA reageerden tot nu toe niet.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter