Nieuws
Veel klachten verkeersoverlast door dichte Hoornbrug
De gemeente krijgt veel meldingen en klachten van inwoners uit Voorburg-West over verkeersoverlast wegens de afgesloten Hoornbrug, en over het gedrag van sommige verkeersdeelnemers. Dat hebben B&W bekend gemaakt. De Hoornbrug is nog tot 18 maart gesloten voor het verkeer wegens werkzaamheden aan de oeververbinding.
‘De gemeente staat in nauw contact met het projectteam van de Provincie Zuid Holland om er met elkaar alles aan te doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat op drukke momenten politie en boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren, red.) extra gaan surveilleren. De situatie wordt dagelijks gemonitord en er zijn tussentijdse evaluaties met alle betrokkenen. De provincie Zuid-Holland is hierin leidend in hun rol als opdrachtgever van de werkzaamheden. Als uit de evaluatie blijkt dat er aanpassingen of aanvullende maatregelen nodig zijn dan wordt dat opgepakt’, aldus B&W.

‘Vanwege de afsluiting van de Hoornbrug wordt het verkeer omgeleid. De grote omleidingen lopen om Leidschendam-Voorburg heen. Er is één bord op de Haagweg geplaatst voor verkeer richting de A12 om problemen op de Lindelaan in Rijswijk te voorkomen. De omleiding via de Rotterdamsebaan is veruit de kortste maar deze wordt in praktijk het minste gebruikt. De ervaring van de gemeente met dit soort afsluitingen is dat weggebruikers meestal een paar dagen nodig hebben om te wennen aan de nieuwe situatie en hun dagelijkse routines om te zetten. Het verkeerssysteem is na enkele dagen bekend en vindt dan meestal een nieuw evenwicht. De gemeente roept alle weggebruikers op zoveel mogelijk de aangegeven omleidingsroutes te gebruiken en hun reis goed te plannen en rekening te houden met een langere reistijd’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter