Nieuws
Vragen voor second opinion Vlietland geheim

B&W willen de vragen die zij eerder aan huisadvocaat La Gro Geelkerken hebben gesteld inzake het plan 222 recreatiewoningen te bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, niet vrijgeven. Dit ‘omdat vrijgave van deze documenten het belang van de gemeente, in het geval van juridische procedures, kan schaden’, zo laat een woordvoerster van B&W desgevraagd weten.

Op 1 februari hield de gemeenteraad een extra vergadering over het bouwplan. Daarbij werd unaniem besloten een ‘second opinion’ te vragen aan een onafhankelijk jurist. Om geen appels met peren te moeten vergelijken werd uitgemaakt dezelfde vragen te hanteren als B&W aan hun jurist hadden gesteld. Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer zei toe de vragen van B&W te zullen leveren aan de gemeenteraad.

Volgens de woordvoerster van B&W zijn de documenten voor het voorbereiden van de second opinion gedeeld met de griffie van de gemeenteraad. Die heeft ze ter inzage gegeven aan de begeleidingscommissie die de gemeenteraad voor de second opinion heeft gevormd. Die bestaat uit Louise Kortman (VVD), Hans Peter Klazenga (GBLV), Alexander Hielkema (D66), Michiel van der Heiden (GroenLinks), Ron van Duffelen (CDA), Sangita Paltansing (PvdA), Ed van der Schaft (SP) en Frank Wilschut (ChristenUnie).

B&W vroegen hun jurist om advies naar aanleiding van een voorstel van Burgerinitiatief Vlietland om het bouwplan opnieuw te beoordelen. Dat voorstel zag er zo uit:

= De gemeenteraad besluit het nieuwe bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ (waarmee de bouw mogelijk wordt, red.) niet vast te stellen,

= De gemeenteraad neemt voor heel het recreatiegebied Vlietland een voorbereidingsbesluit en ‘bevriest’ daarmee alle bestaande, onherroepelijke, bouwrechten,

= Het college van B&W wordt opgedragen een breed participatieproces te starten. Bestaande rechten worden hierbij nadrukkelijk niet als uitgangspunt genomen,

= Aan de hand van de uitkomsten van dit participatietraject en een zorgvuldige bestuurlijke afweging te komen tot een integrale herziening van het bestemmingsplan en dat in procedure te brengen.

Op 6 december 2022 wezen B&W het voorstel op alle punten af. Bij de brief die zij daarover aan de gemeenteraad zonden zat een ambtelijke notitie die de basis voor de afwijzing vormde. ‘De inhoud van deze notitie is overigens afgestemd met de huisadvocaat van de gemeente’, zo luidde de mededeling.

De gemeenteraad wil echter een second opinion van een onafhankelijke derde. Dit mede naar aanleiding van een brief die de Commissaris der Koning, Jaap Smit, aan de gemeenteraad zond. Daarin stelde hij dat B&W de gemeenteraad onjuist hadden geïnformeerd over de houding van de provincie inzake het bouwplan.

Vlietland is eigendom van de provincie doch ligt op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg. De provincie heeft het verpacht aan Recreatiecentrum Vlietland (RCV). Die heeft weer het deel waar gebouwd zou moeten gaan worden in onderpacht gegeven aan Dutch Lake Residence (DLR).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter