Nieuws
Harde kritiek op bouwplan: ‘Wie dienen we?’

GroenLinks, CDA, PvdA en SP hebben in de gemeenteraad tegen de bouw van 85 woningen in de Duivenvoordecorridor (DVC) gestemd. Dit vanwege het ontbreken van betaalbare woningen in de plannen voor de gebieden Noorthey (naast de gelijknamige camping) en Schakelstuk (rondom Vlinders aan de Vliet). De panden die daar komen zouden naar verluidt tussen 900.000 en 1,2 miljoen euro gaan kosten.

Woordvoerders van de vier partijen hekelden het bouwplan. Ron van Duffelen (CDA) stelde dat er alleen voor hoge inkomens wordt gebouwd, op grond van in 2006 gemaakte afspraken. ‘Hoe lang ben je als gemeente nog gehouden aan oude afspraken’, zo vroeg hij zich af. ‘Gaat het belang van ontwikkelaars boven het belang van inwoners?’ Hij stelde zijn collega’s voor een debat over deze problematiek te gaan organiseren.

Kees Elenbaar (GroenLinks) vroeg zich af waar ‘we’ mee bezig zijn. Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen maar ‘de coalitie doet het niet’, ondanks fraaie volzinnen in het coalitieakkoord, zo gaf hij aan. ‘Wie dienen we? Als gemeenteraad zijn wij er voor alle inwoners. Niet voor een selecte groep in exclusieve woningen. Het gaat om een plan van zestien jaar oud. Overweeg de zaak opnieuw. Terug komen op oude plannen moet kunnen. Zorg voor een aanzienlijke hoeveelheid betaalbare woningen’.

Sangita Paltansing (PvdA) zei vast te willen houden aan sociale woningbouw en daar ook niet van af te willen wijken. Ed van der Schaft (SP) betoogde dat er best betaalbare sociale woningen te bouwen zijn. En als ontwikkelaars dat niet willen zijn er andere mogelijkheden.

Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer (GBLV) hamerde op een betrouwbare overheid. Op de ontwikkelingen in DVC boekt de gemeente al miljoenenverliezen. Sociale woningbouw kost geld. Zij wees erop dat de gemeenteraad in 2018 akkoord is gegaan met de woningbouw in DVC zonder sociale of middeldure huur/koopwoningen. Daar is ook nooit op teruggekomen als de gemeentelijke grondexploitatie DVC werd besproken in de gemeenteraad.

‘U heeft andere afspraken gemaakt over DVC. In begrijp dat u meer betaalbare woningen wilt maar niet in DVC. Daar kan niets meer bij. We leven in andere tijden ja. Maar wilt u iets anders, dan zult u ook miljoenen euro’s terug moeten betalen aan de rijksoverheid en de provincie waarmee in 2006 de afspraken over dit gebied zijn gemaakt’.

De wethouder kreeg steun van VVD’er Guus Beek die aangaf dat een betrouwbare overheid geen oude plannen moet willen veranderen die vast liggen in convenanten, afspraken met andere overheden of deals met ontwikkelaars. Alexander Hielkema (D66) zei zich te verbazen over het ontkennen van het verleden door zijn collega’s en het gemak waarmee er gekozen wordt om zich al dan niet te houden aan bepaalde rechten. GBLV’er Marien van Wijk mengde zich niet in deze discussie.

De gemeenteraad nam uiteindelijk met alleen de stemmen van VVD tegen een CDA-motie aan. Daarin wordt gevraagd ‘alles’ in het werk te stellen om tenminste drie sociale huurwoningen en twee middeldure woningen in het gebied gerealiseerd te krijgen. Bremer zei daarmee te kunnen leven.

De wethouder deed nog twee toezeggingen. Een te bouwen Carré moet zo groen mogelijk worden; de bewoners van vier direct naast de camping te bouwen woningen moeten geluidoverlast van die camping voor lief nemen. Dat zou in het koopcontract vastgelegd moeten worden. Zo moet de camping niet belemmert worden in de bedrijfsvoering. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter