Mening
Blog: Betrouwbaar

Het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66 kent een hoofdstuk Wonen. Daarin staat onder punt 1: ‘Een meer betaalbaar, divers en duurzaam woningaanbod te realiseren en de nadruk te leggen op het sociaal en middensegment (zowel huur als koop)’

GroenLinks-gemeenteraadslid Kees Elenbaas citeerde het deze week in de gemeenteraad bij de bespreking van plannen om 85 stinkend dure woningen te gaan bouwen in de Duivenvoordecorridor (DVC), het gebied tussen de bebouwde kom van Leidschendam en de gemeentegrens met Voorschoten.

Elenbaas ageerde fel tegen het plan. ‘Dat doen wij dus niet’, zo stelde hij, verwijzend naar het coalitieakkoord. ‘Waar zijn we mee bezig? Wiens belang dienen we? Het kan absoluut niet in deze tijd dat we zulke exclusieve wijken realiseren. Het kan niet zo zijn dat afspraken en plannen die zestien jaar geleden zijn gemaakt nu nog steeds in beton gegoten zijn’.

In 2006 sloten de gemeente, Voorschoten, de provincie en de rijksoverheid een akkoord over het saneren van kassen in het gebied en het vervolgens bebouwen van 15 procent van de oppervlakte.

Volgens verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer blokkeert die afspraak elke verandering van de bouwplannen. Het eraan tornen zou erop neer komen dat Leidschendam-Voorburg een onbetrouwbare overheid is.

Bovendien zouden de miljoen die de provincie en het rijk in de gebiedsontwikkeling staken terugbetaald moeten worden. Tegelijk zouden de miljoenenverliezen die nu al geboekt worden op de grondexploitatie DVC stijgen omdat sociale woningbouw vrijwel altijd geld kost.

Met andere woorden: we bouwen geen betaalbare woningen want daarop lijden we verlies. Alleen door het neerzetten van dure woningen kunnen we het verlies op DVC nog beperken.

Nu heeft de wethouder het argument van een betrouwbare overheid al eerder gebruikt om het verzet tegen de komst van 222 recreatiewoningen in Vlietland te breken. Ook daar liggen volgens haar oude afspraken waaraan niet getornd kan worden.

Maar ook elders gaat het mis. Leidschendam-Voorburg kent voor nieuwbouw twee regels: minstens 30 procent sociale woningen en minstens 20 procent in het middeldure segment (huur en koop).

Die regels gelden echter niet voor ‘oude’ bouwplannen; plannen waarvoor al vele jaren geleden overeenkomsten werden gesloten tussen gemeente en ontwikkelaars. En ook niet als de ontwikkelaar kan aantonen dat zijn bouwplan financieel niet haalbaar is als hij aan die twee regels moet voldoen.

Leidschendam-Voorburg behoort tot de top 10 van Nederlandse gemeenten waar het het moeilijkst is een (betaalbare) woning te vinden. Dat erkent ook Bianca Bremer. Ze zegt ‘keihard’ te werken daar iets aan te doen.

In de gemeenteraad kwam ze met de ‘jij-bak’ dat er aan Vlietweg 3 een jongerenflat kan komen met 80 procent sociale huurwoningen erin, doch dat dat plan er maar niet door komt. Verder noemde ze sloop/nieuwbouw aan de Van Ruysdaellaan in Leidschendam, Klein Plaspoel polder en Overgoo. ‘Het komt er allemaal aan’.

Termijnen noch aantallen noemde de wethouder. Zoals ze ook niet inging op de concrete vraag hoe zij wil omgaan met de woningcrisis en de vraag naar betaalbare woningen, in verhouding tot eerder gemaakte afspraken. Of zij wilde nadenken over aanpassingen in die afspraken. Niet dus.

‘Welke sturing hebben B&W op het woondossier’, vroeg Frank Wilschut (ChristenUnie) zich bijna wanhopig af. ‘Welke prioriteiten hebben B&W?’ Ron van Duffelen (CDA): ‘Welke ontwikkelingen in de tijd maken dat het belang van inwoners prefereert boven het belang van projectontwikkelaars?’

‘Een betrouwbare overheid is niet tot het onmogelijke gehouden. Tijden veranderen en daarmee behoeften. Het is tijd dat wij ons bezinnen op de vraag hoe lang een betrouwbare overheid gehouden is aan eerder gemaakte afspraken’.

Van Duffelen stelde zijn collega-gemeenteraadsleden voor om met elkaar in debat te gaan over die vraag. Alleen Frank Wilschut gaf aan daarin mee te gaan.

Feit is dat er qua woningbouw een scheur door de gemeenteraad loopt tussen coalitiepartijen en oppositie. Kees Elenbaas: ‘We verschillen hier hartgrondig van mening over. We staan lijnrecht tegenover elkaar’.

Een harde, en juiste conclusie. Al vergaten de woordvoerders van CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie wel erbij te vermelden dat er ook niets op dit onderwerp gebeurde toen hun partijen deel uitmaakten van vorige coalities. Als we het dan toch over betrouwbaar hebben.

Hoe dan ook, de inwoners die een betaalbare woning zoeken, schieten er niets mee op. De plek in de eerder genoemde top 10 staat Leidschendam-Voorburg niet meer af.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter