Mening
U zegt het maar: Democratisch?

Heden las ik de berichten op Vlietnieuws over de heer Van der Schaft van de SP (ondemocratisch Leidschendam-Voorburg en vervolg, red.). Als oud-gemeenteraadslid met een éénmensfractie ben ik tegen hetzelfde aangelopen: niet mogen deelnemen aan de vergaderingen van het presidium. Ik vond het heel erg raar, zacht gezegd. Dat dit nu nog steeds speelt, is affreus. Alle leden van de gemeenteraad zijn democratisch gekozen. Ook de raadsleden van de twee éénmansfracties: van de CU en de SP.

Het presidium is een belangrijk overleg: daarin worden de agenda’s voor alle vergaderingen bepaald. Dus waarop de gemeenteraad de focus legt https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR658187/1 De beide leden van de éénmansfracties die beiden ook fractievoorzitter zijn, worden uitgesloten van dit bepalende overleg. Het is niet democratisch om fracties van de gemeenteraad uit te sluiten van dit overleg.

De geschiedenis van deze uitsluiting is dat de PvdA in 2007 een lid van hen eruit heeft gezet vanwege zijn radicale denkbeelden. Eshan Jami ging toen als éénmansfractie verder. Er is toen besloten dat de verordening werd aangepast zodat hij niet kon deelnemen aan de vergaderingen van het Presidium. Nooit is gecheckt of dit besluit democratisch verantwoord is.

Op Vlietnieuws lees ik dat de PvdA ook vindt dat het anders zou moeten. Van de VVD mag de heer Van der Schaft komen praten. De andere partijen monkelen ook wat intern gerichts. Met andere woorden: éénmansfracties zoek het maar zelf uit. Dit is niet democratisch. En getuigt zeker niet van samenwerken ten behoeve van onze gemeente.

Nee, zo zou het niet moeten werken binnen de gemeenteraad. Zoek met z’n allen naar een goede democratische oplossing. De gemeenteraad kan een onafhankelijke expert vragen of dit democratisch gezien wenselijk is (als men dat zelf niet kan bedenken), bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bijvoorbeeld.

En raadsleden: ga samenwerken. Geen energie steken in intern gedoe en dat op social media posten. Doe wat u moet doen: u inzetten voor onze gemeente. Daartoe bent u gekozen.

(Philippine Hohage)

Noot redactie: Mevrouw Hohage zat vanaf 2006 in de gemeenteraad. Eerst voor D66, vanaf 2014 als éénmensfractie. In maart 2018 deed mevrouw Hohage niet mee aan de gemeenteraadsverkiezing.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter