Nieuws
Vlietland: geen concrete vragen voor jurist

B&W hebben huisjurist La Gro Geelkerken geen concrete vragen gesteld over het plan 222 recreatiewoningen te gaan bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Eind 2022 is de jurist alleen in het algemeen advies gevraagd over een voorstel van het Burgerinitiatief Vlietland aangaande het bouwplan, en een opgestelde ambtelijke notitie als reactie op dat voorstel. Dat heeft een woordvoerster van B&W desgevraagd laten weten.

Voor het bouwplan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het Burgerinitiatief stelde de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ niet vast te stellen; voor heel Vlietland een voorbereidingsbesluit te nemen om zo alle bestaande, onherroepelijke, bouwrechten te ‘bevriezen’; B&W op te dragen een breed participatieproces te starten waarbij bestaande rechten niet als uitgangspunt werden genomen; aan de hand van de uitkomsten van het participatietraject in een zorgvuldige bestuurlijke afweging te komen tot een integrale herziening van het bestemmingsplan en dat in procedure te brengen.

In de ambtelijke notitie werd het voorstel afgewezen. B&W namen dat over. Op 1 februari bepaalde de gemeenteraad in een extra vergadering dat een onafhankelijk jurist een ‘second opinion’ gevraagd moest worden. Omdat de huisadvocaat van de gemeente bij het geheel was betrokken, moesten de vragen die hem gesteld werden bekend worden gemaakt, zodat de onafhankelijke jurist vanuit dezelfde basis zou kunnen werken. Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer zei dat toe.

Later lieten B&W Vlietnieuws weten dat de vragen ‘geheim’ waren. Dit ‘omdat vrijgave van deze documenten het belang van de gemeente, in het geval van juridische procedures, kan schaden’. Nu stelt de woordvoerster van B&W: ‘Voor alle duidelijkheid aan de huisadvocaat is verzonden: de ambtelijke conceptnotitie en de brief van het Burgerinitiatief Vlietland met de vraag advies te geven. In de collegenotitie die op 9 december is gepubliceerd, is het advies van de huisadvocaat meegenomen/verwerkt’.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter