Nieuws
Bibliotheek in Oekraïense school

Het Van Ravesteyn Fonds (VRF) steunt met een donatie de aanschaf van boeken op de Oekraïense school te Leidschendam.  ,,De opdracht van onze school is om Oekraïense leerlingen klaar te maken voor het Nederlands regulier onderwijs in een tijdsbestek van 2 schooljaren”, vertelt interne begeleidster Marieke Tiggelman. ,,Voor de aanschaf van Oekraïense boeken is geen geld.” André van Vliet, voorzitter Van Ravesteyn Fonds: ,,En daar heeft het fonds bij geholpen. Met de donatie zijn de inrichting (uitdagende leeshoek) en boekenpakketten aangeschaft.”

Marieke Tiggelman: ,,Op dit moment beschikken we niet over de juiste en over voldoende boeken om de leerlingen te leren en te laten lezen. We hebben ook geen toereikend budget om de voor ons zo urgente schoolbibliotheek te realiseren. Ook willen we de kinderen motiveren om het leesplezier in hun eigen taal te behouden. Dus een klein deel van onze bieb zal ook uit boeken bestaan in de Oekraïense taal.” Met de schenking worden meubels en materialen voor de uitdagende leeshoek aangeschaft en boekenpakketten voor drie groepen, 50 boeken per groep. Tiggelman: ,,De verwachting is dat we groeien naar vijf groepen dit schooljaar.” Er zitten momenteel circa 50 kinderen op de Oekraïense school.

De aangeschafte boeken kwamen van boekhandel In de Wolken (Herenstraat Voorburg) vandaan. Na de onthulling van de bibliotheek is in alle groepen een leescircuit van start gegaan. De kinderen hebben in een uur tijd allerlei leesactiviteiten gedaan, om zo het plezier in lezen in het Nederlands te bevorderen. Leerlingen van de Emmaüsschool in Leidschendam hebben middels een kerstactie ook ruim 300 boeken verzameld voor de bibliotheek.

Het Van Ravesteynfonds is voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk, die om verschillende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook sociaal-culturele organisaties kunnen er een beroep op doen voor activiteiten ten behoeve van de inwoners. Meer informatie over aanvragen en resultaten staat op www.vanravesteynfonds.nl

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter