Nieuws
Werken aan NS-dienstregeling 2024
NS wil de dienstregeling van 2024 verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van de reizigers. Dat staat in de Adviesaanvraag Dienstregeling 2024 aan regionale overheden en de reizigersorganisaties.
‘Na corona is het reisgedrag veranderd en zien we ook minder reizigers in de trein. Daarnaast is de arbeidsmarkt krap, waardoor we alle zeilen bij moeten zetten om voldoende collega’s op de trein te kunnen zetten. We hebben de ambitie om de dienstregeling aantrekkelijker te maken en waar mogelijk uit te breiden. NS heeft met veel onzekerheden te maken. Daarom is de adviesaanvraag dit jaar vooral een procedurele stap om vervolgens bij ProRail ruimte op het spoor aan te vragen. Over de definitieve plannen besluit NS in de zomer.

We weten niet hoe reisgedrag zich gaat ontwikkelen en wanneer er meer reizigers komen. Daarnaast weten we niet precies hoe het werven en opleiden van collega’s volgend jaar zal gaan. Om met al die onzekerheden rekening te houden, vraagt flexibiliteit van NS.  In de zomer bekijken we wat daadwerkelijk mogelijk en nodig is om een betrouwbare en passende dienstregeling te rijden.

We zien dat NS met de dienstregeling van 2023 reizigers weer een stabiele en betrouwbare dienstregeling biedt. Door langere treinen te rijden, past het aantal geboden stoelen weer bij de huidige reizigersaantallen. Daarnaast voorkomt deze dienstregeling dat de werkdruk bij onze collega’s verder toeneemt. De eerste ervaringen zijn goed: reizigers hebben minder vaak een te drukke trein, kunnen meestal zitten en worden weinig geconfronteerd met uitval’.

In de zomer besluit NS op basis van de meest actuele cijfers welke dienstregeling ze echt in 2024 gaan rijden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter