Nieuws
Akkoord over geluidscherm A4

De provincie mag 8,5 miljoen euro gaan besteden aan een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Provinciale Staten stemt daarmee in. Het scherm zal alleen het verkeerslawaai in Vlietland zelf beperken. De geluidreductie bij woningen in Voorschoten is twee decibel; niet waarneembaar voor bewoners.

De geluidwerende voorziening gaat er zo uit zien:

= deel strand tot aan klimeiland (715 meter): grondwal van 2 meter hoogte plus zonnepanelen waardoor het geheel 3 meter hoog wordt,

= deel klimeiland – Speckeiland (842 meter): grondwal met betonnen elementen. Het geheel is 3 meter hoog,

= deel Speckeiland – Kniplaan (1075 meter): bomen en struiken,

= deel Kniplaan – Vogelplas (1185 meter): groen en geluidscherm op buispalen.

Begin 2019 spraken PS zich unaniem uit voor de opzet van een geluidwerende voorziening langs de A4 bij Vlietland. Destijds werd er 5 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Gedeputeerde Anne Koning liet in een beraad met Statenleden weten dat een adequate reductie van geluid op woningen in de omgeving zo’n ingreep zou vergen dat het niet realistisch was. Bij de A4 zelf liggen gas- en waterleidingen. Bovendien wil Rijkswaterstaat de weg gaan verbreden. Verder van de weg af moest het scherm vele malen hoger worden. ,,Dit is niet ideaal, fantastisch of geweldig. En ook niet wat wij wilden. Maar ook praten kost geld’’, aldus Koning. ,,Wat we hier doen is het hoogst haalbare.’’

De gedeputeerde hekelde Dutch Lake Residence, de ontwikkelaar die 222 recreatiewoningen in Vlietland wil bouwen. Die claimt dat het geluidscherm er ten behoeve van hun project komt. ‘Waar slaat dit op’, zo omschreef Koning haar reactie. Zij liet een en ander dan ook geheel voor rekening van de ontwikkelaar. (illustratieve foto)

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter