Nieuws
Iets minder stikstof

De neerslag van stikstof in natuurgebieden in Zuid-Holland is over de periode 2018-2020 iets afgenomen. Dat heeft gedeputeerde Meindert Stolk bekend gemaakt. Tegelijk meldt hij dat er vanaf 26 januari op last van de rechter een nieuwe berekeningsmethode wordt gebruikt. Daardoor moeten voor lopende vergunningaanvragen voor economische activiteiten, nieuwe berekeningen gemaakt worden over de hoeveelheid stikstof die daardoor in natuurgebieden neer kan komen.

In de nieuwe berekeningsmethode zijn de gegevens van 2020 nu opgenomen. Er zijn ook nieuwe prognoses gemaakt voor 2025 en 2030. Daaruit blijkt dat voor het hele kustgebied tussen Hoek van Holland en Katwijk de neerslag van stikstof in 2030 nog gemiddeld 21 procent boven de kritische grens uitkomt.

Stolk geeft aan dat van de stikstofneerslag gemiddeld 42,5 procent uit het buitenland komt; 18,5 procent van de landbouw; 16,5 procent veroorzaakt wordt door wonen/kantoren/recreatie; 7 procent door scheepvaart en de rest door verkeer/industrie/overige bronnen.

In Zuid-Holland hebben zich inmiddels 200 ondernemers (vooral boeren) gemeld die in het verleden vrijgesteld waren van een vergunningplicht omdat hun activiteiten maar weinig stikstofneerslag in natuurgebieden veroorzaakte (zogenoemde PAS-melders). De Raad van State haalde in 2019 een streep door dat systeem waardoor alle gevallen opnieuw beoordeeld dienden te worden. In 9 gevallen is inmiddels beslist dat de situatie zo kan blijven. De rest is nog in behandeling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter