Nieuws
VVD wil minder hinder van wegwerkzaamheden

De VVD in Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Voorschoten, Wassenaar en in Provinciale Staten van Zuid-Holland wil dat er meer wordt gedaan om verkeershinder bij wegwerkzaamheden te voorkomen. De liberalen willen goede afstemming over werkzaamheden en omleidingen tussen gemeenten en wegbeheerders, slimme informatievoorziening én investeringen in alternatief vervoer tijdens werkzaamheden. Jeroen van Dijken, Statenlid in Zuid-Holland: ,,Hinder kunnen we niet voorkomen, maar wel zo klein mogelijk maken. Dat betekent wel dat we nú al moeten nadenken hoe we dit doen.”

De VVD stelt onder meer de aanleg van transferia (overstap van auto naar openbaar vervoer) voor, het extra stimuleren van de (elektrische) fiets en het voorkomen van sluipverkeer door verkeersmaatregelen. Ook moet gepraat worden met grote werkgevers hoe medewerkers gestimuleerd worden meer thuis te werken of op andere tijdstippen te reizen. Grote distributiecentra moeten zich voorbereiden om hun vervoer aan te passen door de aanrijtijden van vrachtwagens aan te passen. Door de werktijden te spreiden zal er minder hoge druk komen op de wegen hierheen. Verder moet er met de NS en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gesproken worden over het uitbreiden van het aanbod aan treinen en trams.

,,Tijdens de werkzaamheden moeten we verder sluipverkeer voorkomen. Dat kunnen we effectief doen als we hier als gemeenten en provincie samen scherp op zijn en dit goed afstemmen”, aldus Charlotte Rogge (VVD Wassenaar). Jaap Haubrich (VVD Voorschoten): ,,Daarbij is goede informatievoorziening aan weggebruikers onmisbaar.”

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter