Nieuws
CDA ontstemd over verkeerschaos Voorburg-West

CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller maakt zich druk over de verkeerschaos die in Voorburg-West is ontstaan nu de Hoornbrug in Rijkswijk tot 18 maart onbruikbaar is voor alle verkeer vanwege werkzaamheden. Zij heeft over de toestand een groot aantal vragen aan B&W gesteld, ook over tram 1A die nu tijdelijk door Voorburg-West rijdt:

= Hoe en op welke wijze heeft communicatie naar bewoners plaatsgevonden over de tijdelijke sluiting van de Hoornbrug en de daardoor veranderende route van tramlijn 1? Zijn bewoners daarbij geattendeerd op het mogelijk tijdelijk ontstaan van verkeerschaos? Welke rol heeft onze gemeente gespeeld in de communicatie en welke maatregelen zijn genomen om de verkeerschaos zoveel mogelijk te voorkomen,

= Door de afsluiting is het (extra) druk op de Fonteynenburglaan. Zeker gedurende de spits. Is het college van B&W het met het CDA eens dat daar extra veiligheidstoezicht dient te zijn voor de veiligheid van de leerlingen (van het Ingetraal kindcentrum De Telescoop, red.),

= Opvallend is het verkeer vanuit Den Haag komende van de Binkhorst. Heeft het college samen met de gemeente Den Haag afspraken gemaakt om verkeer af te leiden naar de Boogie Woogietunnel (Rotterdamsebaan, red.)? Daar is het ook nu nog opvallend rustig,

= Maakt het college een analyse van de verkeersdruk op de Prinses Mariannelaan en omliggende straten in relatie tot de aanstaande afsluitingen van de bruggen in Leidschendam-Voorburg,

= Bent u bekend met de onrust onder bewonersgroepen in Voorburg-West bij de gedachte dat het HOV-tramtracé straks dagelijks tot deze situaties leidt? Zo ja, wat gaat u aan deze onrust doen? Zo nee, hoe kan het dat u hier niet mee bekend bent,

= Bent u bekend met de gedachte onder bewoners om de huidige situatie te monitoren en te gebruiken om te bezien waar de grootste knelpunten zitten, om daar lering uit te trekken voor de mogelijke aanleg van de HOV-verbinding? Zo ja, hoe geeft u hier uitvoering aan en betrekt u bewoners daarbij? Zo nee, waarom niet,

= Bent u bekend met de gedachte onder bewoners om samen met de gemeenten Den Haag en Rijswijk en onder regie van de provincie Zuid-Holland een onderzoek op te starten voor een regionaal verkeer- en vervoerplan naar de effecten van een mogelijke HOV-verbinding? Zo ja, wat vindt u van deze gedachte en bent u bereid zich voor een dergelijk onderzoek hard te maken,

= Is het correct dat de gemeente Rijswijk van de Geestbrugweg een éénrichtingweg wil maken en dat op de Westvlietweg het verkeer gereduceerd dient te worden? Zo ja, wat is het standpunt van het college hierin,

= Speerpunt van het college is de regionale samenwerking. Bent u aangesloten op verkeersontwikkelingen in buurgemeenten, die effect hebben op onze gemeente? Zo ja, welke acties onderneemt het college in dit verband en hoe verdedigt u de belangen van onze gemeente? Tot welk resultaat leidde de acties van het college?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter