Nieuws
Waar blijven duurzame schoolgebouwen?

De gemeenteraadsleden Liesbeth van der Heide (CDA) en Lisa Vogelaar (D66) willen van B&W weten hoe het staat met de verduurzaming van schoolgebouwen in de gemeente. Daar zou in het najaar met schoolbesturen over gesproken worden, doch de gemeenteraad heeft daarna niets (meer) vernomen, zo stellen de twee gemeenteraadsleden die over de zaak vragen aan B&W hebben gesteld. Die luiden:

= Is het niet-gebruikte budget voor de verduurzaming van scholen van 2022 toegevoegd aan het budget voor 2023 en zo niet, waarom niet? Hoeveel bedraagt het budget van 2023 daarmee in totaal,

= In eerdere beantwoording van vragen over verduurzaming van onderwijshuisvesting gaf de wethouder aan in oktober 2022 bestuurlijk overleg te hebben met de scholen, waarin de onderwijsbesturen worden gewezen op de noodzaak van verduurzaming. Wat zijn de uitkomsten geweest van dit overleg,

= In diezelfde beantwoording was sprake van één aanvraag voor 2023, te weten van Panta Rhei. Is er naar aanleiding van dit (of een volgend) bestuurlijk overleg inmiddels sprake van meerdere plannen voor verduurzaming. Zo ja, welke vormen van verduurzaming? Zo nee, waarom niet,

= Stuurt de gemeente op bepaalde vormen van verduurzaming? Heeft de gemeente een prioritering voor duurzaamheidsmaatregelen voor onderwijshuisvesting,

= Ziet de wethouder voldoende kennis, kunde en capaciteit bij de schoolbesturen om de duurzaamheidsambities en -plannen te kunnen realiseren? Zo nee, welke knelpunten ziet de wethouder en wat is er volgens de wethouder en de scholen voor nodig om ze op te lossen,

= Wanneer kan de gemeenteraad de toezending van het Integraal Huisvestingsplan (IHP onderwijs) verwachten,

= Welke uitgangspunten worden gehanteerd voor het IHP? Hoe neemt de wethouder verduurzaming van onderwijshuisvesting mee in het opstellen van dit IHP? Welke maatregelen neemt het college om voor 2023 onderuitputting van het budget voor de voorziening verduurzaming onderwijshuisvesting te voorkomen? (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter