Nieuws
Bouwplan Vlietland: wethouder deelde beleidsopvattingen

Wethouder Bianca Bremer heeft beleidsopvattingen aangaande het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland gedeeld met de gemeentelijke huisadvocaat La Gro Geelkerken. Het is deze ‘uitwisseling van beleidsopvattingen’ die de gemeente geheim wil houden. Dit omdat vrijgave ‘het belang van de gemeente in het geval van juridische procedures kan schaden’.

De zaak is aan het licht gekomen naar aanleiding van een verzoek van de gemeenteraad om een onafhankelijk jurist advies te vragen – een second opinion – over het bouwplan en alles wat daarmee samenhangt. De gemeenteraad besloot daartoe op basis van een brief van Bianca Bremer van 6 december 2022 plus een ambtelijke notitie over het bouwplan in relatie tot een voorstel van het Burgerinitiatief Vlietland.

Het Burgerinitiatief stelde voor:

= De gemeenteraad besluit het nieuwe bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ (dat de bouw mogelijk maakt, red.) niet vast te stellen,

= De gemeenteraad neemt voor heel het recreatiegebied Vlietland een voorbereidingsbesluit en ‘bevriest’ daarmee alle bestaande, onherroepelijke, bouwrechten,

= Het college van B&W wordt opgedragen een breed participatieproces te starten. Bestaande rechten worden hierbij nadrukkelijk niet als uitgangspunt genomen,

= Aan de hand van de uitkomsten van dit participatietraject en een zorgvuldige bestuurlijke afweging te komen tot een integrale herziening van het bestemmingsplan en dat in procedure te brengen.

De wethouder wees dit voorstel van de hand, gebaseerd op de ambtelijke notitie. De inhoud van die notitie was volgens Bianca Bremer ‘afgestemd met de huisadvocaat van de gemeente’.

Om de second opinion goed te kunnen vergelijken met de inhoud van de brief van de wethouder en de ambtelijke notitie werd in de gemeenteraad besloten dat de wethouder de vragen die zij aan de huisadvocaat had voorgelegd, aan de gemeenteraad te zenden. Die vragen zouden dan ook de basis zijn van de second opinion.

Op een verzoek van Vlietnieuws te vragen te mogen ontvangen reageerde de gemeente negatief. Die moesten geheim blijven. Later berichtte het Raadhuis dat de huisadvocaat alleen de brief van de wethouder en de ambtelijke notitie ter advisering waren voorgelegd. Een specifieke vraag dan wel specifieke vragen waren niet gesteld, zo werd aangegeven.

Op de vraag waarom vragen op zich geheim worden verklaard terwijl alle informatie is vervat in een brief van een wethouder en een ambtelijke notitie die beiden openbaar zijn, kwam nu als reactie dat met de huisadvocaat meer is gedeeld dan dat; namelijk beleidsopvattingen. De huisadvocaat heeft ook daar een mening over gegeven.

Een door de gemeenteraad ingesteld begeleidingscommissie voor de second opinion heeft volgens de woordvoerster van de wethouder ‘alle stukken’ voor de second opinion ontvangen. De aan de gemeenteraad gedane toezegging over de te leveren vragen is ‘afgedaan’, zo meldt het informatiesysteem voor gemeenteraadsleden. Nadere informatie wordt niet gegeven.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter