Nieuws
Gemeente in geweer tegen intimidatie op straat

Iedereen in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg die te maken heeft met straatintimidatie kan hiervan (anoniem) een melding maken bij de gemeente. Als de gemeente weet hoe, waar en wanneer straatintimidatie gebeurt, kan zij beter in actie komen en maatregelen nemen.

Burgemeester Jules Bijl: ,,Straatintimidatie is niet iets dat erbij hoort; het is onacceptabel. Dit gedrag past niet in onze gemeente. Iedereen moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan. Daarom roep ik iedereen die in onze gemeente te maken heeft met straatintimidatie op om hiervan een melding te maken. Op die manier weten we beter waar, wanneer en hoe het zich afspeelt en kunnen we een passende aanpak gaan inzetten.”

Inwoners die het slachtoffer van straatintimidatie zijn, of het hebben zien gebeuren kunnen dit (anoniem) melden via www.lv.nl/melden Door het melden kan de gemeente gerichter in actie komen en maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door extra verlichting aan te brengen op een onveilige plek, door een plek extra mee te nemen in handhavingsroutes of door een gesprek aan te gaan met de plegers (als die bekend zijn) of met ondernemers in de buurt.

Er is sprake van straatintimidatie als iemand zich door het gedrag van een ander onbehaaglijk, onveilig, angstig of bedreigd voelt op straat, tijdens het uitgaan of in een openbaar gebouw (zoals het zwembad of de bibliotheek). Het kan op verschillende manieren gebeuren. Vormen van (seksuele) straatintimidatie zijn bijvoorbeeld nafluiten/sissen, naroepen van ongepaste opmerkingen, schelden, nastaren, hinderlijk volgen, ongewenst aanraken of betasten, duwen of trekken, dreigen met geweld en slaan of schoppen. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter