Nieuws
Geplande jeugdflat wordt aangepast

De geplande jeugdflat Vlietweg 3 in Leidschendam wordt aangepast zodat er de hoogste mate van draagvlak voor de bouw ontstaat. Dat heeft Ernest van der Meijde, directeur van Wibaut ontwikkeling en initiatiefnemer, gezegd in een beraad met gemeenteraadsleden.

Van der Meijde erkende dat er nu onvoldoende draagvlak is voor het plan. ,,Er is flinke weerstand’’, zo zei hij. Omwonenden lopen te hoop tegen de hoogte en omvang van het gebouw waarin 140 appartementen voor jongeren gedacht zijn.

Vandaag start een klankbordgroep van Wibaut, omwonenden en vertegenwoordigers van de gemeente. In twee kwartalen wordt daar geprobeerd tot een gezamenlijk standpunt te komen dat dit najaar in een stedenbouwkundig plan wordt vervat.

De voorman van Wibaut stelde dat ‘kleur, hoogte en breedte’ van het gebouw wat hem betreft ondergeschikt zijn aan het project zelf. Van de andere kant zei hij het schrappen van een etage zonder compensatie in de breedte van het pand niet te zien.

Er wordt wel gekeken naar het schrappen van parkeerplaatsen onder het gebouw. Die zouden dan in de buurt op een stuk vervuilde grond achter de voormalige gemeentewerf moeten komen. Een verplaatsing van de hele flat naar Overgoo zit er niet in; de ontwikkeling van dat gebied is te onzeker.

Jongeren die in Vlietweg 3 gaan wonen krijgen een huurcontract van maximaal 5 jaar. Ze moeten tussen 18 en 28 jaar oud zijn. De kale huur voor een klein appartement wordt zo’n 600 euro; voor een appartement met twee bewoners 850 euro. Van de 140 appartementen valt 85 procent in de sociale sector.

Van der Meijde wees erop dat het steeds moeilijker wordt dit soort projecten te realiseren. Desalniettemin is de financiering van de bouw gewaarborgd. Wat het verzet tegen het plan betreft merkte hij nog op dat mensen ‘moeten wennen’ aan nieuwbouw. ,,We zullen nu de diepte in moeten’’, aldus de directeur van Wibaut, refererend aan de klankbordgroep.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter