Mening
Blog: Het grote Vlietland-spel

1 februari 2023. De gemeenteraad wijdt een extra vergadering aan het plan 222 recreatiewoningen te gaan bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland.

Aanleiding vormen onder andere een brief die verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer (GBLV) op 6 december 2022 naar de gemeenteraad zond, plus een ambtelijke notitie die daar bij zat.

In de brief en de notitie wordt een voorstel van Burgerinitiatief Vlietland om een wijziging van een bestemmingsplan ten behoeve van de bouw gedurende een jaar niet te behandelen om in die tijd een nieuw plan te ontwikkelen, afgewezen.

De inhoud van de ambtelijke notitie is ‘afgestemd met de huisadvocaat van de gemeente’ (La Gro Geelkerken), zo staat er.

Voor de gemeenteraad is het niet allemaal helder. Men wenst een nadere beoordeling door een onafhankelijk jurist; een second opinion. Om straks, na diens advies, geen ‘appels met peren’ te moeten vergelijken, is het wel zaak dat de vraagstelling gelijk is aan dewelke de wethouder de huisadvocaat stelde.

Bremer belooft ‘de vraag’ aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Later spreekt zij over ‘de vragen’. Meervoud dus.

Het is niet de enige onduidelijkheid die blijft hangen. Zo doet Bremer vaag over de identiteit van de huisadvocaat. In eerste instantie heeft zij het over een onafhankelijk advocatenbureau dat een tender heeft gewonnen en geen binding heeft met de gemeente. Dat wijzigt in het verdere verloop van de zaak in ‘de huisadvocaat’.

Wát de huisadvocaat exact is voorgelegd wordt in nevelen gehuld. De wethouder stelt dat de huisadvocaat ‘mede’ naar aanleiding van het voorstel van het Burgerinitiatief is ingeschakeld. Kort daarop heet het dat ‘eigenlijk’ het voorstel van het Burgerinitiatief ‘bijna in volledigheid’ aan de huisadvocaat is gezonden.

Welke actie er van de huisadvocaat werd verwacht blijft al even vaag. In de stukken aan de gemeenteraad staat dat er is ‘afgestemd’ met de huisadvocaat. Op 1 februari zegt Bremer dat de huisadvocaat moest ‘toetsen’. Een kwartier later is er ‘advies gevraagd’.

Als Vlietnieuws de aan de huisadvocaat gestelde vraag dan wel vragen wil zien luidt de mededeling vanuit het Raadhuis dat die geheim zijn. Openbaarmaking kan de belangen van de gemeente schaden, zeker bij juridische procedures.

Op de vraag wat de huisadvocaat dan is voorgelegd luidt de reactie: het voorstel van het Burgerinitiatief en de ambtelijke notitie.

Dat zijn beide openbare stukken, dus waarom zijn de vraag dan wel vragen die aan de huisadvocaat werden gesteld, geheim? Zijn er aanvullende vragen aan de huisadvocaat gesteld dan? Het antwoord: ‘nee’. Het ‘advies’ van de huisadvocaat is verwerkt in de brief van mevrouw Bremer aan de gemeenteraad van 6 december.

Dus weer terug naar de vraag waarom hetgeen de huisadvocaat concreet is gevraagd, geheim is verklaard. En dan komt de aap uit de mouw: de wethouder heeft met La Gro Geelkerken ook ‘beleidsopvattingen uitgewisseld’. En die moeten geheim blijven.

Anders geformuleerd: de wethouder heeft eigen ideeën hoe het varkentje Vlietland te wassen, voorgelegd aan de huisadvocaat met de vraag of dat een juridisch begaanbare weg kon zijn. Dat mag niemand weten want stel voor dat bij eventuele rechtszaken blijkt dat de wethouder de boel bewust een bepaalde richting op heeft zitten sturen.

Alle relevante stukken liggen inmiddels bij een commissie bestaande uit gemeenteraadsleden die de second opinion gaan begeleiden, meldt het Raadhuis. Ook de beleidsopvattingen? Dat zal wel niet.

Leden van die commissie zwijgen als het graf. Terwijl de second opinion toch juist bedoeld was om duidelijkheid te verschaffen. Of, zoals D66-gemeenteraadslid Alexander Hielkema het uitdrukte ‘transparantie’.

Het hele dossier wordt echter gekenmerkt door onduidelijkheid, halve waarheden, rookgordijnen. Ingegeven door commerciële (de projectontwikkelaar) en politieke belangen. VVD/GBLV versus de rest met D66 als weegschaal er tussen. Die partij moet gaan kiezen tussen coalitiebelang en idealen; de eigen geloofwaardigheid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter