Nieuws
Geen sociale woning erbij

In 2022 is er in de gemeente geen enkele sociale woning bij gekomen. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht. Er liggen afspraken met de woningcorporaties dat er tussen 2021 en 2030 minstens 750 sociale woningen gerealiseerd moeten worden. Ondanks de gang van zaken in 2022 claimt de wethouder dat de uitvoering van de afspraken ‘volgens plan’ verloopt.

De afspraken met de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest omvatten naast de realisatie van sociale woningen afspraken inzake het sociaal domein, wijkgericht werken/leefbaarheid, duurzaamheid. Op al die terreinen geeft een evaluatie van de gemeente groen licht te zien.

Voor 1 juli moeten de corporaties een ‘bod’ doen voor hetgeen zij in 2024 denken te presteren. Die biedingen moeten dan voor het eind van het jaar omgezet worden in prestatieafspraken.

De wethouder laat de gemeenteraad nu al weten waar onder meer op wordt ingezet:

= een werkplan voor de huisvesting van statushouders (asielzoekers die mogen blijven) en mensen die zorg nodig hebben,

= het versnellen van de bouw van 750 sociale woningen met, daarop vooruitlopend, de realisatie van flexwoningen,

= veiligheidsplannen per wijk,

= meer vergroening en aanbrengen zonnepanelen.

Uit de evaluatie blijkt ook dat er geen sociale woningen meer bij komen in de Leidschendamse wijk Prinsenhof noch op het Fluitpolderplein in Leidschendam. Dat wordt ‘niet gewenst’ genoemd.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter