Mening
Woningbouw Overgoo erg onzeker

Het is erg onzeker of er op bedrijfsterrein Overgoo in Leidschendam 700 tot 800 woningen en andere zaken komen. Dat heeft Ernest van der Meijde, directeur van Wibaut ontwikkeling, gemeenteraadsleden bericht.

Van der Meijde heeft met grondeigenaren op Overgoo overlegd over de bouw daar van een jongerenflat. Wibaut wil die eigenlijk op Vlietweg 3 in Leidschendam neer zetten doch omwonenden zijn daar fel tegen.

,,Ik heb met eigenaren gesproken. Daar zit een grote mate van onzekerheid. In algemene zin, als ontwikkelingen groter worden met meerdere eigenaren wordt het kwetsbaarder. Dan is het lastig er voortgang in te krijgen en te houden. Op dit moment helemaal. Sinds 1 jaar is het extra lastig om projecten rond te krijgen. We hebben te maken met dubbele rente en stijgende bouwkosten.’’

De bouwplannen dateren uit 2016. Destijds ging het om sociale woningbouw. Later sloot de gemeente een overeenkomst met Impact Vastgoed uit Rotterdam voor een herontwikkeling van het hele gebied Overgoo: meer woningen, bedrijfsruimten, een parkeergarage, een hotel, voorzieningen, groen en water. Formeel wordt er nu gewerkt aan een ontwikkelkader.

Op de site van Impact Vastgoed staat Overgoo niet meer als project gemeld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter