Nieuws
CDA teleurgesteld in trage hulp energiearmoede

Begin februari kwamen B&W met het het afwegingskader voor steun bij energielasten voor kleine bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het CDA  is blij dat deze groepen nu duidelijkheid hebben, maar is ook teleurgesteld dat deze duidelijkheid niet voor iedereen geldt. Zo weten veel inwoners nog steeds niet welke regels voor hun gelden en welke steun ze van de gemeente kunnen krijgen.

,,In september heeft het CDA al aangeven dat de gemeente solidair moet zijn met inwoners en verenigingen die harde financiële klappen incasseren door de energiecrisis. Het CDA is de afgelopen maanden telkens gekomen met alternatieve voorstellen, vragen en moties om een een daadkrachtige reactie van het college te realiseren. Deze lijn zullen we voortzetten, want dit kan echt niet nog langer worden uitgesteld”, legt CDA’er Jorrit Koster uit.

,,Wij zien dat sportverenigingen die commercieel huren ondersteuning kunnen ontvangen vanwege de huurindexatie. Deze optie is er echter nog niet voor maatschappelijke organisaties, terwijl juist die organisaties een onmisbare partner zijn in deze moeilijke tijden”, aldus Koster. Hierover heeft het CDA vragen gesteld. Het is belangrijk dat duidelijk is waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Over ondersteuning voor inwoners heeft het CDA samen met de PvdA vragen gesteld over de onduidelijkheid bij inwoners over ondersteuning vanuit de gemeente. In november gaf het college aan dat er werd gewerkt aan een noodfonds. Er is echter nog steeds geen duidelijkheid. Daarom hebben de partijen vragen gesteld. ,,Het is jammer dat de gemeente niet iedereen in één keer duidelijkheid geeft. Het college schept wat betreft het CDA een onterechte tegenstelling”, stelt Koster.

Ander heikel punt is de energietoeslag 2023. De regeling daarvoor is er nog steeds niet. ,,Dat kan heel zuur uitpakken voor inwoners die ondanks alle maatregelen nog steeds in het nauw komen en wél op tijd hun hoge rekeningen moeten betalen”, stelt CDA-gemeenteraadslid Diederik Visser.

Wat betreft het CDA moet de gemeente opstaan voor iedereen die het moeilijk heeft, juist nu. Koster: ,,Als wij niet in staat zijn om voor onze inwoners te zorgen als ze echt in de problemen zitten, hebben wij als samenleving gefaald in onze opdracht om voor elkaar te zorgen.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter