Nieuws
ProDemos wijst de weg in verkiezingsland

Op woensdag 15 maart 2023 mag u naar de stembus voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – biedt een uiteenlopend aanbod aan verkiezingsactiviteiten om mensen te informeren over de verkiezingen en te activeren om te gaan stemmen.

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Van 27 februari tot en met 14 maart zijn er weer Scholierenverkiezingen. Scholieren op het voortgezet onderwijs en studenten op het mbo kunnen dan op school stemmen op politieke partijen die meedoen aan de échte verkiezingen. Deze schaduwverkiezingen geven een indruk hoe de provinciale politiek eruit zou zien als jongeren het voor het zeggen hebben.

Naast dat de jongeren hun stem mogen uitbrengen, worden de Scholierenverkiezingen ook onder hun leiding georganiseerd. Zo bemensen zij doorgaans het ‘stembureau’: ze nemen stempassen in ontvangst, reiken stembiljetten uit en zien erop toe dat alles netjes en eerlijk verloopt. Aan het eind tellen ze alle stemmen en maken een proces-verbaal op.

De uitslag van de Scholierenverkiezingen wordt op dinsdag 14 maart omstreeks 17.00 uur bekendgemaakt tijdens een presentatie op het Provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Rond 17.30 uur verschijnt de uitslag ook op scholierenverkiezingen.nl

Op vijf mbo’s organiseert ProDemos samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) Verkiezingsfestivals. Deze festivals bestaan uit verschillende activiteiten voor de mbo-studenten zoals workshops, vraaggesprekken met politici, de StickerStemWijzer en feestelijke activiteiten in de kantine of de aula.

Om mensen beter voor te bereiden op de verkiezingen, organiseert ProDemos door het hele land informatiebijeenkomsten bij maatschappelijke organisaties en verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan buurt- en wijkcentra, vrouwenverenigingen en bibliotheken.

Met verkiezingsgastlessen in de klas en provinciespellen op het provinciehuis betrekken ze middelbare scholieren en mbo-studenten bij de aankomende verkiezingen.

= Verkiezingsgastles: gastdocenten geven in de klas les over de verkiezingen. Door middel van een rollenspel over stikstof leert de klas hoe de provinciale politiek werkt, waar de provincie en de verkiezingen over gaan en hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen.
= Provinciespel: scholieren en studenten worden ontvangen op het Provinciehuis in hun provincie. Ze nemen plaats achter de microfoontjes in de Statenzaal om samen de provincie in te richten met behulp van een grote plattegrond van de provincie en blokken met voorzieningen.

Zie voor een overzicht van de  verkiezingsactiviteiten prodemos.nl/verkiezingsactiviteiten

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter