Nieuws
Monitor duurzaamheid voor gemeente

De gemeente moet een monitor duurzaamheid krijgen; een manier om de voortgang van het duurzaamheidsbeleid beter in de gaten te kunnen houden. Voor de opzet moet 10.000 euro worden uitgetrokken. Daarna jaarlijks 5000 euro voor beheer en onderhoud. Dat voorstel heeft Frank Wilschut (ChristenUnie) aan de gemeenteraad en B&W voorgelegd.

De aanleiding voor zijn voorstel omschrijft het gemeenteraadslid aldus: ‘Om te zorgen dat ook voor de komende generaties onze aarde een goede plek is om te leven, moeten we veranderen in hoe we werken, wonen en leven. Ook in Leidschendam-Voorburg. De gevolgen van klimaatverandering zijn namelijk nu al te merken door natuur, dier en mens’.

‘Wereldwijd, nationaal, regionaal en lokaal willen overheden bijdragen aan die verandering. Ook in Leidschendam-Voorburg willen we grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu. We hebben doelen voor het verduurzamen van mobiliteit, behoud en bevorderen van biodiversiteit, beperken van de CO2-uitstoot, grondstoffen en producten na gebruik weer inzetten om nieuwe waarde te generen en we willen voorbereidt zijn op de gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer, wateroverlast en hittestress (klimaatadaptatie)’.

‘Dit initiatiefvoorstel beoogd om de duurzaamheidsdoelen en hun voortgang beter inzichtelijk te maken zodat inwoners, gemeenteraad en college van B&W het goede gesprek kunnen voeren over of we het juiste doen om het maatschappelijk beoogde effect namelijk goed voor onze aarde zorgen wordt gehaald’.

De indiener stelt voor om de doelen zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid als basis te nemen van de te ontwikkelen monitor. ‘Denk hierbij aan percentage duurzaam opgewekte energie in Leidschendam-Voorburg, percentage energiebesparing, hoeveelheid kilo’s restafval, energielabels, hoeveelheid vierkante meters groene daken enzovoort. De monitor moet een groeimodel zijn waarin tussentijds ook indicatoren kunnen vervallen of extra indicatoren kunnen worden toegevoegd’.

Wilschut wil de monitor elke twee jaar in het voorjaar bespreken. Indien het beleid dan aangepast moet worden kan dat meegenomen worden in de Kadernota voor de nieuw op te stellen begroting, en de begroting zelf. In 2024 zou een proef met de monitor gehouden moeten worden; vanaf 2025 zou het project echt moeten starten.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter