Nieuws
‘Nee’ tegen kap 354 bomen

De gemeente Den Haag heeft ten onrechte een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 354 bomen langs de Vliet en bij het Molenvlietpark. De vergunning moet worden ingetrokken dan wel heroverwogen worden. Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Den Haag. De bomen staan langs de Jan Thijssenweg en het Molenslootpad, bij het bekende Drievliet.

GS noemen de volgende redenen voor hun opstelling:

= de bomen staan binnen het Natuur netwerk Nederland. Kappen betekent een aantasting van de kwaliteit,

= een deel van de bomen staat op particuliere grond. Daar gaat de gemeente Den Haag niet over,

= dat de bomen weg moeten voor een nieuw kanaal van Vliet naar Molenvlietpark moge zo zijn, het kanaal is veel te breed gemaakt waardoor er onnodig veel bomen weg moeten,

= er verdwijnen ook bomen ten behoeve van een ontsluitingsweg, brug en fietspad. Dit in relatie tot toekomstige woningbouw. Die woningbouw kan planologisch helemaal niet. Het is dus voorbarig daarop vooruit te lopen,

= er bestaat twijfel over herplant en de zekerheid dat die gebeurt. Bovendien kan het ene natuurtype niet zo maar vervangen worden door het andere,

= de bomen hebben een groot openbaar belang waarvoor geen reëel alternatief is,

= de bossenstrategie gaat uit van meer bos/bomen, niet minder. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter