Nieuws
Eén op de drie betaalt mogelijk te veel OZB

Miljoenen Nederlanders betalen mogelijk teveel belasting op hun woning (OZB) omdat de waarde van het pand (WOZ) te hoog wordt ingeschat, blijkt uit een rapport van WOZwet.nl Het bureau, dat burgers bijstaat die hun WOZ-waarde willen verlagen, combineerde voor het onderzoek data uit verschillende overheidsbronnen en eigen gegevens. ‘Het is onacceptabel dat zoveel huishoudens onterecht teveel WOZ-belastingen betalen.’

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde zijn gemeenten zelf verantwoordelijk. Ze doen dat door een woning te taxeren. Dit gebeurt vaak niet door een taxateur, maar door een computersysteem. En daar gaat het geregeld mis. In bijna 40 procent van de gevallen wordt de WOZ-waarde na een bezwaar verlaagd; vaak komt dat doordat computers de kwaliteit, luxe of onderhoud van de woning verkeerd inschatten, zo blijkt uit het onderzoek van WOZwet.nl. In totaal betaalt mogelijk één op de drie Nederlanders te veel WOZ-belasting.

In het rapport gaan de specialisten van WOZwet.nl niet alleen in op de landelijke staat van de WOZ-sector, ze maken ook de belangrijkste WOZ-cijfers per gemeente inzichtelijk. Denk daarbij aan de gemiddelde WOZ-waarde en stijging, belastingtarieven, het aantal WOZ-bezwaren van afgelopen jaar en het percentage WOZ-waarden die mogelijk te hoog zijn.

De gegevens voor Leidschendam-Voorburg zijn: gemiddelde belastingstijging per 1 januari 8,1 procent; gemiddelde WOZ-waarde 368.000 euro; mogelijk te  hoge WOZ-waarde 26,3 procent (gemiddeld 33.000 euro); bezwaar maakte in 2022 2,9 procent van de woningbezitters; gemiddelde OZB 890,72 euro.

Jaarlijks vloeit 11 miljard euro naar de overheidskas (gemeenten én landelijke overheid) via de verschillende WOZ-belastingen. Het gaat gemiddeld om 1358 euro per huishouden. Wanneer een bureau aantoont dat de WOZ-waarde te hoog is, betaalt de gemeente de vergoeding aan het bureau. Zo draait de burger niet op voor die kosten en is de drempel lager om het tegen de eigen gemeente op te nemen. Gemeenten zijn ondertussen steeds kritischer op de WOZ-bureaus en ontmoedigen hun burgers van deze vorm van rechtsbijstand gebruik te maken. ,,Gemeenten kunnen budget en energie wat ons betreft beter besteden aan het voorkomen van problemen vooraf, door nauwkeuriger de WOZ-waarde te berekenen”, zegt Joas Hollander. Hij werkt als jurist voor WOZwet.nl, dat in 2022 voor ruim 40 miljoen euro aan WOZ-waarde verlaagde voor burgers.

Voormalig minister van rechtsbescherming Sander Dekker kwam in 2021 met een onderzoek naar WOZ-bureaus. Hieruit bleek dat er geen sprake is van ‘profiteren’ door het grootste deel van de bureaus. De algehele indruk van deze bedrijven was positief. Bovendien is de vergoeding die de branche van gemeenten ontvangt (18 miljoen euro) slechts 0,16 procent van het totaal aan belastingen dat de overheid via de WOZ ophaalt.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter