Nieuws
Overeenkomst voor voldoende zoetwater

Het hoogheemraadschap Delfland (Voorburg) sluit zich aan bij de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027. Een goede watervoorziening is van groot belang. Men is hiervoor afhankelijk van wateraanvoer vanuit het regionale watersysteem en de rivieren. De waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, drinkwatermaatschappijen en landbouw- en natuurorganisaties werken samen aan een optimale zoetwatervoorziening. Samen werken zij aan het doel de regio in 2050 weerbaar te hebben tegen een zoetwatertekort. De Bestuursovereenkomst biedt helderheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen daarbij. (foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter