Nieuws
Woonruimteverdeling en opkoopbescherming

Om meer goedkope en middeldure woningen voor woningzoekenden beschikbaar te krijgen willen B&W de verhuur van woningen aan een vergunning koppelen. Daarnaast komt er een regeling die het opkopen van woningen ten behoeve van verhuur, gedurende de eerste vier jaar na aankoop verbiedt. De maatregelen moeten op 1 juli ingaan. Ze zijn neergelegd in een nieuwe huisvestingsverordening.

B&W constateren een schaarse aan goedkope en middeldure woningen. Die neemt ook niet in de nabije toekomst af. Om daar iets aan te doen is de nieuwe verordening opgesteld. Die geldt qua huurwoningen voor panden van de woningcorporaties. Dat is ook met hen en hun huurdersverenigingen overeen gekomen.

Elke vrije huurwoning moet worden aangeboden. Ze worden toegewezen aan ingeschreven woningzoekenden: mensen met de Nederlandse nationaliteit en mensen die hier op grond van de Vreemdelingenwet mogen zijn. Woningen van meer dan 80 vierkante meter zijn voorbehouden aan huishoudens van minimaal 3 personen.

Voor het huren is een vergunning nodig. Bij woningen met een huur onder 808,06 euro per maand wordt een norminkomen gehanteerd: 44.035 euro voor één persoon; 48.625 euro voor twee personen en meer. Ligt dat inkomen hoger dan komt men niet in aanmerking voor de huurwoning. Bij woningen met een middenhuur (tot 1015,31 euro per maand) zijn de norminkomens 57.373 respectievelijk 76.764 euro.

De zogenoemde opkoopbescherming geldt voor bestaande en nieuw te bouwen woningen. Die panden mogen niet verhuurd worden binnen binnen vier jaar nadat de koper het onroerend goed heeft verworven. De gemeente geeft in die gevallen geen vergunning voor verhuur. Feitelijk betekent dit dat de koper zelf in het pand moet gaan wonen.

Met de opkoopbescherming willen B&W de kansen van starters en mensen met een middeninkomen op de woningmarkt verbeteren. Schaarste aan woningen voor hen wordt tegengegaan en de leefbaarheid van wijken wordt bevorderd. Omdat de regeling voor de hele gemeente geldt treedt er ook geen ‘verschuiving’ van het fenomeen van de ene naar de andere wijk op.

De gemeente voerde al eerder een regeling in die woningsplitsing tegen gaat. Ook dat is aan een vergunning gebonden die alleen nog in speciale gevallen (mantelzorg) wordt afgegeven.

De nieuwe regeling ligt tussen 8 en 29 maart ter inzage. Eenieder kan er een zienswijze op indienen. In mei moet de gemeenteraad dan beslissen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter