Nieuws
Tunnel Utrechtsebaan

Het omvormen van de Utrechtsebaan tot een tunnel zou één van de onderdelen moeten zijn van een brede studie naar het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het groen in het Haagse Beatrixkwartier. Dat staat in een rapport dat de Kwink groep heeft gemaakt voor B&W van Den Haag. Bij de tunnel gaat het om een stuk van 1 kilometer tussen Schenkviaduct en Koekamp. De idee is al in 2018 ontstaan.

Uit het rapport blijkt dat het omvormen van de Utrechtsebaan tot tunnel betekent dat de files daar moeten verdwijnen dan wel sterk beperkt moeten worden. Dat betekent dat er veel meer verkeer komt op omliggende wegen, zowel in Den Haag als in de regio. Dat is negatief voor verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dat laatste, een slechtere leefbaarheid, valt dan moeilijk te rijmen met de bouw van woningen rondom de Utrechtsebaan.

Volgens de Kwink groep is er alleen naar de tunnel gekeken vanuit de idee er bovenop een stadspark aan te leggen. Vanwege kruisende wegen wordt dat park echter doorsneden. Er ontstaan vier delen, dus geen stadspark. Dat beeld is veel te rooskleurig. De plannen zijn ook nooit ingebed in een visie op de stad dan wel bebouwing van de omgeving (CID). Alternatieven zijn ook niet uitgewerkt. Voor- en nadelen zijn niet afgewogen.

De Kwink groep noemt het project een ‘uiterst complexe onderneming’ met ‘enorme financiële onzekerheden’. Qua kosten zijn er alleen schattingen: 300 tot 500 miljoen euro aanleg, 5 miljoen euro per jaar onderhoud en beheer, 100 miljoen euro voor periodieke renovatie. De bouw zal bovendien effect hebben op de woningbouw in de buurt. Indien de tunnel er komt zal dat pas over 15 tot 20 jaar zo ver kunnen zijn, meldt de Kwink groep.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter