Nieuws
Nieuw uitzichtpunt vogelplas Starrevaart

Bij de vogelplas Starrevaart komt een nieuw uitzichtpunt, uitgerust met een bijzondere telescoop. Dat heeft Staatsbosbeheer bekend gemaakt. Het geheel wordt op 10 maart door gedeputeerde Anne Koning ‘onthuld’. Sinds oktober vorig jaar werkt Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie aan een zogenoemde ‘natuurimpuls’ voor de plas. Het gaat om een gebied van 46 hectare, aangelegd tussen 1987 en 1996. Het moeras is groter gemaakt, er zijn poelen in het moeras aangebracht, er is riet aangeplant, de rietkraag in het noordoosten is verbreed en wordt beschermd door een rijshouten beschoeiing, de slikplaat in de plas is opgehoogd en voorzien van een rijshouten dam, het waterbeheer is verbeterd door de aanleg van slootprofielen en een stuw. Door de ‘natuurimpuls’ moet de kwaliteit van het moeras verbeteren, ontstaat een stimulans voor vissen en waterdieren om te paaien, wordt de plas aantrekkelijker en veiliger voor moerasvogels en verbetert de kwaliteit van water- en oeverplanten. Het project wordt deze maand afgerond. Het nieuwe uitkijkpunt met telescoop biedt bezoekers de mogelijkheid om vogels op en rond de plas rustig te bekijken. (foto’s Staatsbosbeheer/Vogelkijkhut.nl)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter