Nieuws
Columnist Vlietnieuws schrijft boek burgerparticipatie

Rob van Engelenburg, columnist bij Vlietnieuws, heeft samen met Peter van Hoesel een boek geschreven: Burgerparticipatie in het openbaar bestuur. Met als ondertitel ‘Burgers willen wel, nu de overheid nog’. Uitgebracht door Boom uitgevers Den Haag.

‘Het openbaar bestuur stagneert, maatschappelijke problemen worden eerder groter dan kleiner en het vertrouwen in de overheid is op een dieptepunt beland. De politiek is vooral met zichzelf bezig en te weinig met en voor de samenleving. Burgerparticipatie in het openbaar bestuur probeert te laten zien waarom het anders moet en hoe het anders kan, zowel op gemeentelijk als op rijksniveau’, aldus de schrijvers.

‘Dit boek is relevant voor ambtenaren, bestuurders en politici (met verbeterambitie), maar ook voor constructieve burgers. Een belangrijke sleutel voor beter overheidsbeleid is burgerparticipatie, dat wil zeggen: het serieus betrekken van burgers bij de beleidsontwikkeling, in alle fasen van het beleidsproces’.

‘Goed functionerende samenwerking met burgers leidt tot betere oplossingen voor maatschappelijke problemen, omdat daarmee zowel praktische inzichten van burgers naar voren komen als voor burgers beter passende wetten en voorzieningen kunnen worden ontwikkeld. Bovendien ontstaat er zo meer ruimte voor het benutten van kennis van wetenschappers en uitvoerders. Overheidsbeleid gaat om burgers, dus waarom zou je burgers buiten het beleidsproces houden?’

Het werk, 313 pagina’s dik, is te bestellen bij de uitgever klantenservice@boomdenhaag.nl of via de boekhandel ISBN: 978-94-6236-361-8 / eISBN: 978-94-0011-232-2 Prijs: 39,90 euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter