Nieuws
Leefgeld Oekraïners gekort

Het leefgeld dat Oekraïnse vluchtelingen krijgen, is aangepast. Dat is gebeurd op last van het kabinet. Het rijk wilde het leefgeld eerlijker te maken in vergelijking met andere groepen in Nederland zoals asielzoekers, statushouders en Nederlanders met een bijstandsuitkering.

De aanpassingen zijn: de definitie van een gezin (opa/oma/oom/tante/kind ouder dan 18 jaar tellen niet meer mee); de invoering van 28 dagen per jaar geoorloofde afwezigheid zonder consequenties voor het ontvangen van leefgeld; de hoogte van het leefgeld wordt gerelateerd aan de omvang van het gezin (het eetgeld wordt minder naar mate het gezin groter is); het leefgeld stopt voor alle gezinsleden als er werk is gevonden.

De Oekraïners zijn middels een brief in het Nederlands en in hun eigen taal op de hoogte gesteld van de wijzigingen. De gemeente heeft ze ook doorgevoerd, zo blijkt uit een bericht van wethouder Bianca Bremer aan de gemeenteraad.

In het schrijven stelt de wethouder verder dat er meer Oekraïnse vluchtelingen zullen komen, en degenen die hier zijn zullen niet snel naar hun land terugkeren. De gemeente zal zich dus blijvend voor hen moeten inzetten, zo zegt ze. Er staan 344 Oekraïners ingeschreven in de gemeente waaronder 100 kinderen onder 18 jaar. Op Overgoo zijn nu 214 Oekraïners gehuisvest. Op de voor Oekraïnse kinderen ingerichte school aan De Haar in Leidschendam zitten 41 kinderen. Sinds eind januari is taalles voor de Oekraïners opgezet.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter