Nieuws
Gemeente wijst stikstofberekening af

B&W volgen de collega’s in Delft niet daar waar het gaat om stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden door woningbouw. Op grond van een eind januari ingevoerde nieuwe berekeningsmethode hebben B&W van Delft hun gemeenteraad laten weten dat bouwprojecten met 50 grondgebonden woningen of 75 gestapelde woningen onverkort door kunnen gaan. ‘Dan zitten we aan de veilige kant’, aldus B&W van Delft.

Door een uitspraak van de Raad van State eind 2022 is de zogenoemde bouwvrijstelling in het stikstofbeleid vervallen. Dat wil zeggen dat nu ook in de bouwfase de stikstofuitstoot in natuurgebieden berekend moet worden. Dat kan ertoe leiden dat er geen vergunning voor de bouw afgegeven mag worden en/of dat het bouwproject moet worden aangepast.

B&W van Leidschendam-Voorburg hebben al diverse malen laten weten de effecten van de uitspraak van de Raad van State op bouwprojecten te onderzoeken. De nieuwe berekeningsmethode (Aerius) is op 26 januari landelijk ingevoerd. Desondanks hebben B&W nog steeds niet aangegeven welke bouwprojecten onverkort kunnen doorgaan en welke aangepast moeten worden.

‘Het maken van een algemene inschatting acht de gemeente niet heel zinvol omdat de stikstofeffecten van elk bouwplan, bijvoorbeeld door de locatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden of door specifieke onderdelen van een bouwplan, verschillend zijn en concreet beoordeeld moeten worden. De gemeente voert niet zelf de AERIUS-berekeningen voor bouwprojecten uit, dat is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van het bouwplan. Zodra de gemeente van de ontwikkelaar de benodigde berekening ontvangt wordt die beoordeeld aan de hand van de op dat moment geldende normen. Pas op dat moment wordt ook meer duidelijk over het wel of niet aan de normen voldoen van een specifiek bouwplan’, aldus een woordvoerster van B&W.

B&W van Delft stellen dat bij de bouw van 50 woningen of 75 appartementen 450 kilo stikstofoxyden vrijkomen. ‘Dat betekent bij dat we bij projecten van deze omvang geen beperkingen verwachten als gevolg van stikstofuitstoot in de bouwfase. Mocht er sprake zijn van een stikstofdepositie dan is deze waarschijnlijk zo klein dat deze met eenvoudige maatregelen te voorkomen is. De cijfers die gebruikt zijn voor de gevoeligheidsanalyse hebben een flinke bandbreedte. Met de 50 grondgebonden en 75 gestapelde woningen zitten we aan de veilige kant. Door maatwerk is het mogelijk meer woningen te bouwen zonder dat dit tot een stikstofdepositie leidt’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter