Nieuws
CDA stelt vragen over speeltuin in Voorburg-Noord
Het CDA maakt zich hard voor een nieuwe speelgelegenheid aan de Van Faukenbergestraat/Van Halewijnlaan in Voorburg-Noord. Dit naar aanleiding van een initiatief van wijkbewoners om het speelplein opnieuw in te richten.
CDA-gemeenteraadslid Liesbeth van der Heide: ,,Omwonenden van het speelpleintje  namen contact met ons op, omdat ze merken dat het plein nu niet voldoet. Het speelplein oogt grijs door de vele brede stoepen, parkeerplaatsen en het betegelde pleintje. Bovendien zien ze dat er in de avonden vooral hangjongeren op het pleintje aanwezig zijn.”
Omwonenden hebben een plan gepresenteerd: ‘Bewonersinitiatief herinrichting buurtplein Voorburg Noord’. Liesbeth van der Heide: ,,Een speeltuin is bij uitstek dé plek voor jonge kinderen om vriendjes en vriendinnetjes in een nieuwe wijk te maken, maar het is ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de sociale cohesie in de wijk. Het college van B&W heeft bovendien in haar coalitieakkoord uitgesproken zich hard te willen maken voor vergroening en het ondersteunen van initiatieven vanuit inwoners.”
Het CDA wil daarom het volgende van B&W weten:
= Is het college bekend met het bewonersinitiatief en hoe beoordeelt men dit,
= Het herinrichten van het plein wordt niet genoemd in het ‘Speelruimteplan Leidschendam-Voorburg 2016-2025’. Is het college bereid de speeltuin in de planning op te nemen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet,
= Kunnen B&W aangeven op welke manier zij de inwoners willen betrekken bij de uitvoering van de plannen?
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter