Nieuws
Elf ‘handhavers’ erbij

De gemeente heeft de afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) met elf mensen uitgebreid. Onder hen zes nieuwe handhavers. Dat blijkt uit het VTH-verslag over de jaren 2021-2022, en het uitvoeringsprogramma 2023. Het is door burgemeester Jules Bijl aan de gemeenteraad gezonden.

Uit de stukken blijkt dat de inzet op de volgende thema’s wordt geïntensiveerd:

= Kleine ergernissen (voorwerpen op- of aan de weg, overlast van jongeren en/of bromfietsen, bomen, snippergroen, dieren),

= Markt (waaronder het marktmeesterschap),

= Afval (huishoudelijk grof- en bedrijfsafval, fietswrakken),

= Parkeren.

Er worden drie doelstellingen gehanteerd:

= Het behoud van een gemeente waarin het veilig is te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Acties: aanpak wangedrag, zoals fout parkeren, deelscooters midden op de stoep achterlaten of afval op straat gooien,

= Met bewoners en ondernemers werken aan veiligheid in de wijk Acties: iedere wijk krijgt een ‘actieplan veiligheid’, gemaakt met inwoners en ondernemers. Hiervoor gaan politie en handhavers regelmatig samen met inwoners de wijk in,

= er wordt resultaatgericht gewerkt Acties: om meer nadruk te leggen op resultaat, in plaats van urenregistratie, komen er resultaatgerichte doelen voor handhavers.

Het actieprogramma veiligheid 2023 bevat de volgende voornemens: donkere dagen offensief/aanpak mobiel banditisme (najaar); actualiseren beleid evenementen; plan van aanpak jeugdgroepen; campagne rond wapens en jeugd; actualiseren plannen bevolkingszorg; opleiding/training voor omgang met mensen die problematisch gedrag vertonen; aansluiten bij het regionaal expertisecentrum ondermijning.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter