Nieuws
Probleem voor energie omwenteling

De capaciteit van het netwerk van Stedin vormt een probleem voor de energie omwenteling in Leidschendam-Voorburg. B&W staan weliswaar formeel nog achter de uitspraak dat ‘de energietransitie in Leidschendam-Voorburg geen vertraging zal opleveren door de netcapaciteit’, doch verantwoordelijk wethouder Marcel Belt tekent daar nu bij aan dat ‘de gemeente afhankelijk is van Stedin die de duurzame ambities van Leidschendam-Voorburg mee moet nemen in hun investeringsplannen, netuitbreidingen en verzwaringen’.

Belt komt met zijn opmerking in antwoord op vragen van Frank Wilschut, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. ‘Voor wat betreft de huidige situatie met betrekking tot de netcapaciteit verwijst Stedin naar hun website waar hun meest actuele capaciteitskaarten vermeld staan voor zowel afname als terug levering. Op deze kaarten is te zien dat het gebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg geel gekleurd is wat wil zeggen dat er beperkte capaciteit beschikbaar is. Huishoudens hoeven zich echter geen zorgen te maken. De beperkte capaciteit kan wel betekenen dat er afhankelijk van de locatie geen ruimte is om een groot zonnedak aan te sluiten zonder uitbreiding of verzwaring van het net’, aldus Belt.

‘Het steeds voller rakende elektriciteitsnet is dan ook een landelijke tendens. Zoals steeds vaker in het nieuws ter sprake komt hebben we in Nederland te maken met een versnelling in de Energietransitie. Deze versnelling wordt mede aangewakkerd door de recente mondiale energiecrisis en hiermee toename in elektrificatie. Deze versnelling gaat sneller dan dat de netbeheerders in heel Nederland bij kunnen bouwen. Ook in het Stedin gebied is er een aantal afhankelijkheden zoals de aansluiting op de aorta van Tennet. Wanneer beperkingen optreden zal Stedin dit aan de gemeente kenbaar maken’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter