Mening
U zegt het maar: BOA’s: schaam je!

‘Via een kennis hoorde ik het verhaal van die mevrouw die een boete kreeg van 130 euro (!) voor het voeren van vogels.

Vooropgesteld snap ik dat het niet mag. Ik heb gewerkt bij een dierenorganisatie en de vogels en eenden worden ziek en daardoor minder oud. Daarnaast trekt het ook ratten aan. Dus, eens dat het niet mag.

Maar dit gaat mij écht te ver. Nu weet ik niet of mevrouw een waarschuwing heeft gehad of niet. Want dat zou op zijn minst moeten. Ook weet ik niet of de boa’s haar hebben uitgelegd dat haar liefde voor deze vogels eigenlijk niet goed voor ze is en haar misschien aanraden om speciaal vogelvoer te kopen. Hoe dan ook, het kan menselijker.

Deze BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren, red.) hebben mijns inziens ook de Wet politiegegevens (Wpg) overschreden met het nemen van een foto van haar identiteitsbewijs. Ik houd mij dagelijks bezig als jurist met de Wpg en het vragen naar legitimatie mág, maar het verwerken ervan door middel van een foto mag niet. Want, net zoals dat geldt voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming/ ook wel bekend als privacywet), geldt dat indien je een kopie maakt van ID-bewijzen, je gedeeltes moet blokkeren. Vooraf, niet achteraf. En ik betwijfel of ze bij de gemeente überhaupt een Wpg-register hebben (daar horen alle verwerkingen in te staan én dit zou volgens mij ook openbaar moeten zijn of Woo-baar (Wet Open Overheid), en ik betwijfel nóg meer dat hierin een goedgekeurde verwerking geregistreerd staat dat BOA’s dit mogen doen, want dan doet de (gemeentelijke) Functionaris Gegevensbescherming zijn/haar werk niet goed.

De BOA’s overtreden de Wpg én de AVG. Ik zou zeggen, mevrouw moet een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Sterker nog, ik denk dat ik ook wel een tip ga doorgeven. Dat kan namelijk en dan zal het sowieso onderzocht moeten worden. Doet u dat ook? Hoe meer hoe beter.
Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

(Saskia W.)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter