Nieuws
Verkiezingskrant provincie

De provincie Zuid-Holland brengt ter gelegenheid van de verkiezingen voor provinciale staten op 15 maart, een verkiezingskrant uit. Dat heeft gedeputeerde Berend Potjer bekend gemaakt in een brief aan provinciale staten. Hij roept eenieder op te gaan stemmen. De tekst van de brief luidt aldus:

‘Hierbij informeer ik u graag over de verkiezingskrant die in aanloop naar de verkiezingen bij 3,7 miljoen Zuid-Hollanders, ruim 1,7 miljoen huishoudens zonder nee-nee-sticker, op de deurmat valt. Ons werd recent de mogelijkheid geboden om onze inwoners te informeren over aankomende verkiezingen via een verkiezingskrant als een apart katern van 4 pagina’s, dat wordt ingeschoven in alle Zuid-Hollandse huis-aan-huisbladen.

Op dit moment lopen er twee opkomstcampagnes; één vanuit u, Provinciale Staten, via de griffie waarin de fractievoorzitters afspraken heeft gemaakt om de politieke diversiteit en keuzemogelijkheden te tonen. Daarnaast een publiekscampagne in opdracht van Gedeputeerde Staten, die erop gericht is te laten zien wat de provincie doet. Dit wordt verteld aan de hand van concrete voorbeelden, het perspectief van de inwoner staat hierbij centraal. Deze verkiezingskrant is onderdeel van de publiekscampagne vanuit het College.

Met de verkiezingskrant bereiken we zoveel mogelijk Zuid-Hollanders, met name ook de ZuidHollanders die minder online actief zijn. We hebben voor de krant gebruik gemaakt van eerdere communicatie uitingen vanuit de provincie. Zo wordt er in de krant verteld waar we voor stemmen op 15 maart, wat de provincie Zuid-Holland doet, en wat er bij jou in de buurt gebeurt. We hebben de mogelijkheid gekregen om per regio te differentiëren. Dit heeft geresulteerd in 6 versies, waarbij per regio voorbeelden uit de buurt worden aangehaald.Tot slot roepen we eenieder op om te gaan stemmen op 15 maart en nodigen we iedereen uit om de (politiek neutrale) poster op de achterkant van de verkiezingskrant voor het raam te plakken’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter